Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Hòa Bình: Triển khai các giải pháp phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn

04/07/2023 | 19:12

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 1008/UBND-KTN về việc tập trung triển khai các giải pháp về phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn trong xây dựng nông thôn mới (XDNTM).

Hòa Bình: Triển khai các giải pháp phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn - Ảnh 1.

Khai thác lợi thế vùng hồ, xã Vầy Nưa (Đà Bắc) đẩy mạnh phát triển du lịch kết hợp nuôi trồng, khai thác thủy sản.

Thực hiện Công văn số 3228/BNN-VPĐP, ngày 19/5/2023 của Bộ NN&PTNT về việc tập trung triển khai các giải pháp về phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn trong XDNTM; đồng thời nhằm triển khai có hiệu quả Chương trình phát triển du lịch nông thôn (DLNT) trong XDNTM giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:

Các sở, ban, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao hướng dẫn, đôn đốc UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan tập trung triển khai nội dung, nhiệm vụ tại Kế hoạch số 234/KH-UBND, ngày 7/12/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai Chương trình phát triển DLNT trong XDNTM trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021-2025.

Các sở: KH&ĐT, Tài chính, VH-TT&DL, NN&PTNT, Xây dựng, GTVT, TN&MT, Công Thương và đơn vị khác có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp với UBND huyện Tân Lạc thẩm định nội dung chuyên ngành mô hình thí điểm Du lịch cộng đồng gắn với bản sắc văn hóa dân tộc Mường tại xã Vân Sơn thuộc Chương trình phát triển DLNT trong XDNTM được Bộ NN&PTNT phê duyệt tại Quyết định số 2478/QĐ-BNN-VPĐP, ngày 20/6/2023 đảm bảo đúng cơ chế, chính sách của T.Ư và của tỉnh quy định.

UBND tỉnh giao Sở NN&PTNT phối hợp với Sở VH-TT&DL; UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh xây dựng các mô hình du lịch nông nghiệp, nông thôn trong XDNTM tại Công văn số 1498/UBND-KTN, ngày 26/8/2022 về việc đăng ký tham gia triển khai Chương trình phát triển DLNT trong XDNTM giai đoạn 2021-2025 với Bộ NN&PTNT để phát huy và khơi dậy tiềm năng tài nguyên nông nghiệp, nông thôn, giá trị cảnh quan, làng nghề, ẩm thực, văn hóa đa dạng…

Giao Sở VH-TT&DL chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan rà soát các mô hình du lịch nông nghiệp, nông thôn theo Quy hoạch hệ thống du lịch quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045 được phê duyệt. Nghiên cứu, xây dựng các tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động dịch vụ của các mô hình du lịch nông nghiệp, nông thôn phù hợp với định hướng phát triển du lịch của tỉnh…

UBND các huyện, thành phố chủ động rà soát, lựa chọn và xây dựng dự án/kế hoạch xây dựng các mô hình du lịch nông nghiệp, nông thôn trong XDNTM tại Văn bản số 1498/UBND-KTN ngày 26/8/2022 của UBND tỉnh phù hợp với mục tiêu Chương trình phát triển DLNT và lợi thế của địa phương; tăng cường huy động các nguồn vốn từ doanh nghiệp, cộng đồng; lồng ghép các nguồn vốn hỗ trợ sản xuất từ các chương trình, dự án trên địa bàn; tăng cường công tác truyền thông, thay đổi tư duy về vai trò, cách làm du lịch nông nghiệp, nông thôn, trong đó xác định lấy cộng đồng là trung tâm để xây dựng các sản phẩm du lịch, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, tạo tính lan tỏa cho phát triển kinh tế địa phương…

UBND tỉnh giao UBND huyện Tân Lạc chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan hoàn thành xây dựng dự án/kế hoạch mô hình thí điểm Du lịch cộng đồng gắn với bản sắc văn hóa dân tộc Mường tại xã Vân Sơn trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đảm bảo đúng cơ chế, chính sách của T.Ư và tỉnh quy định.

Theo Báo Hòa Bình

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×