Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Hòa Bình: Kết quả triển khai thực hiện các Quy hoạch, Kế hoạch phát triển du lịch

22/02/2023 | 08:52

Xác định được vai trò, tầm quan trọng của công tác quy hoạch, trong năm qua ngành Du lịch đã tập trung triển khai, thực hiện các quy hoạch, kế hoạch phát triển du lịch. Nhìn chung, công tác triển khai thực hiện các Quy hoạch, Đề án, Kế hoạch phát triển du lịch tỉnh được kịp thời đã góp phần phát triển du lịch tại các huyện, thành phố theo đúng định hướng và mục tiêu đã đề ra.

Hòa Bình: Kết quả triển khai thực hiện các Quy hoạch, Kế hoạch phát triển du lịch - Ảnh 1.

Trong năm 2022, tỉnh đã ban hành các quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu thuộc Khu du lịch Quốc gia hồ Hòa Bình

Trong năm 2022, tỉnh đã tập trung vào công tác lập các Quy hoạch du lịch phân khu và chi tiết để nâng cao công tác quản lý. Uỷ ban nhân dân tỉnh Hòa Bình đã ban hành các Quyết định phê duyệt như: Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu thương mại dịch vụ nghỉ dưỡng tại xã Thung Nai, huyện Cao Phong (thuộc phân khu 2B Khu du lịch Quốc gia hồ Hòa Bình); Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu thương mại dịch vụ nghỉ dưỡng tại xã Thung Nai, huyện Cao Phong (thuộc phân khu 4 Khu du lịch Quốc gia hồ Hòa Bình); Nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực xã Vầy Nưa, huyện Đà Bắc thuộc phân khu 3 (Vị trí 3.1 Khu du lịch Quốc gia hồ Hòa Bình); Nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực xã Hiền Lương, xã Toàn Sơn, huyện Đà Bắc (Vị trí 2A.2 thuộc phân khu 2A Khu du lịch Quốc gia hồ Hòa Bình); Nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu vực xã Suối Hoa, huyện Tân Lạc (thuộc phân khu 4, vị trí 4.1). Đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia hồ Hòa Bình; Nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu vực xã Toàn Sơn, huyện Đà Bắc và xã Hòa Bình, thành phố Hòa Bình; Nhiệm vụ quy hoạch phân khu đô thị tỷ lệ 1/2.000 Khu vực Đông Bắc, xã Độc Lập, thành phố Hòa Bình và Phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 trồng rừng lâu năm kết hợp du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng sinh thái tại xã Lâm Sơn, huyện Lương Sơn; tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành các Quyết định phê duyệt Đề cương và dự toán kinh phí Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng đặc dụng thuộc khu bảo tồn thiên nhiên Hang Kia-Pà Cò, Thượng Tiến, Phu Canh.

Đến hết năm 2022, toàn tỉnh đã có 73/129 xã đạt chuẩn nông thôn mới (năm 2022 có thêm 08 xã), chiếm 56,58%; bình quân tiêu chí nông thôn mới toàn tỉnh đạt 16 tiêu chí/xã (tăng 0,5 tiêu chí/xã, không có xã đạt dưới 10 tiêu chí). Toàn tỉnh có 20 xã nông thôn mới nâng cao, đã có 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 60 Khu dân cư kiểu mẫu, 171 vườn mẫu góp phần tạo nét đặc trưng riêng cho khu vực nông thôn của tỉnh và phát triển du lịch cộng đồng. Toàn tỉnh đã có 123 sản phẩm được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận đạt sản phẩm OCOP từ ba sao trở lên (trong đó có 24 sản phẩm 4 sao; 99 sản phẩm 3 sao); có 05 sản phẩm thuộc nhóm dịch vụ du lịch và bán hàng được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên (03 sản phẩm 4 sao và 02 sản phẩm 03 sao) đang được khai thác hiệu quả.

Trong năm 2022, Ban Chỉ đạo du lịch tỉnh đã tổ chức đi kiểm tra về công tác triển khai thực hiện Quy hoạch và Đề án phát triển du lịch của địa phương. Một số địa phương đã triển khai thực hiện tốt quy hoạch, là cơ sở, tiền đề để các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển du lịch tại địa phương.

Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới tỉnh tiếp tục chỉ đạo triển khai có hiệu quả các Nghị quyết, Quy hoạch, Đề án phát triển du lịch của tỉnh. Đối với công tác quy hoạch, sẽ trọng tâm vào việc lập các quy hoạch phân khu và thực hiện có hiệu quả quy hoạch tỉnh Hòa Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn tới năm 2050 sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030 và các Nghị quyết, Chương trình, Quy hoạch, Đề án, Kế hoạch phát triển du lịch của tỉnh; đặc biệt là thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc hồ Hòa Bình và các khu, điểm du lịch cấp tỉnh. Đặc biệt, tiếp tục triển khai phát triển du lịch cộng đồng gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2022, chuẩn hóa các sản phẩm OCOP về du lịch theo Kế hoạch số 106/KH-UBND ngày 03/6/2019 về việc phát triển kinh tế du lịch gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030./.

Theo Cổng TTĐT Hòa Bình

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×