Liên đoàn, Hiệp hội

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Hiệp hội Quảng cáo

23/02/2014 | 07:00

Địa chỉ: Tầng 4, Nhà Hát Múa Rối Việt Nam, 361 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 024.39365794
Fax: 024.39366104
Email:info@vaa.org.vn
Website: www.vaa.org.vn

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×