Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Hà Nội phấn đấu 100% quận, huyện, thị xã có thiết chế văn hóa, thể thao

18/05/2022 | 08:42

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 137/KH-UBND về việc triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2026.

Hà Nội phấn đấu 100% quận, huyện, thị xã có thiết chế văn hóa, thể thao - Ảnh 1.

Đông Anh là một trong nhiều địa phương thực hiện hiệu quả việc phủ sóng thiết chế văn hóa thôn, làng.

Kế hoạch nhằm mục tiêu tiếp tục giữ vững, phát huy thành tích đạt được trong tổ chức, thực hiện phong trào; nâng cao chất lượng các mô hình văn hóa; xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội…, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nếp sống, ứng xử, giao tiếp của người Hà Nội.

Kế hoạch đề ra 5 nội dung cần triển khai, thực hiện, gồm: Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, tổ dân phố văn hóa; thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; lồng ghép thực hiện các cuộc vận động, phong trào hiện có gắn với thực hiện các nhiệm vụ, kinh tế, xã hội và chuyên môn nghiệp vụ. Đi kèm với đó là các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo; nâng cao hiệu quả hoạt động của ban chỉ đạo phong trào các cấp; huy động các nguồn lực tổ chức, thực hiện phong trào; thực hiện các giải pháp nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ; đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng…

Cũng theo kế hoạch, Hà Nội phấn đấu, trong giai đoạn 2022-2026, toàn thành phố có 80% người dân được nâng cao mức hưởng thụ văn hóa, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; 100% quận, huyện, thị xã có thiết chế văn hóa, thể thao; 50% phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; 86-88% gia đình được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa; 75% tổ dân phố được công nhận tổ dân phố văn hóa; 70-73% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được công nhận danh hiệu văn hóa hằng năm.

Theo Báo Hà Nội mới

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×