Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Góp ý Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh

22/08/2012 | 10:21

(VP) – Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã có Văn bản số 2845/BVHTTDL-KHTC ngày 16/8 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc góp ý Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh.

Phúc đáp Công văn số 5612/BKHĐT-KHGDTNMT ngày 31/7/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc tham gia ý kiến vào Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh, Bộ VHTTDL có ý kiến như sau:

Về cơ bản, Bộ VHTTDL nhất trí với nội dung dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh.

Một số nội dung đề nghị xem xét, bổ sung sửa đổi:

Phần Dự thảo Quyết định: Tiêu đề của Quyết định nên rút gọn thành: “Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh”

Phần Dự thảo Quy chế:
Tại Chương II, nên đảo vị trí giữa Điều 3 và Điều 4 thành: “Điều 3: Cơ cấu tổ chức của Hội đồng” và “Điều 4: Nhiệm vụ của Hội đồng”.
Tại Điều 6, Khoản 1 nên viết rõ thành “1. Uỷ viên Hội đồng (là người đại diện cho cơ quan, tổ chức tham gia thực hiện những nhiệm vụ của Hội đòng theo cơ chế này)”.
Tại Điều 10, Điểm d của các Khoản 1,2,3,4 cần sửa, đổi bổ sung thành: “d) Định kỳ tổng hợp và báo cáo kết quả thực hiện… với Chủ tịch Hội đồng”.
Tại Điều 14, Khoản 3, Điểm a: Cần nêu rõ thời gian diễn ra kỳ họp của Uỷ ban chuyên môn.

HCTC

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×