Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Góp ý dự thảo Nghị định về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng

19/10/2012 | 00:07

(VP)- Ngày 16/10, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã có Văn bản số 3622/BVHTTDL-KHTC gửi Bộ Tài chính về việc góp ý dự thảo Nghị định về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng.

Tiếp theo nội dung báo cáo Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về dự thảo Nghị định về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài (sau đây gọi chung là Nghị định), Bộ VHTTDL có ý kiến về quản lý chuyên ngành như sau:

Về nguyên tắc, thống nhất với dự thảo Nghị định do Bộ Tài chính soạn thảo. Dự thảo Nghị định đã được sửa đổi, bổ sung và về cơ bản phù hợp với yêu cầu quản lý hoạt động trò chơi điện tử dành cho người nước ngoài tại Việt Nam hiện nay.

Để dự thảo Nghị định hoàn thiện hơn, đề nghị Bộ Tài chính bổ sung một số nội dung sau:

Khoản 2, Điều 13
Quản lý thiết bị trò chơi: Theo các quy định tại Điều 3 và điều 35 Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ, điểm 2.7 mục II phần C Thông tư số 48/2006/TT-BVHTT ngày 05/5/2006 của Bộ Văn hoá - Thông tin (nay là Bộ VHTTDL) hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại, đối với máy trò chơi điện tử có cài đặt chương trình trả thưởng và thiết bị chuyên dùng cho trò chơi ở sòng bạc được nhập khẩu hoặc sản xuất trong nước phải đảm bảo chất lượng âm thanh, hình ảnh, hình thức phù hợp thẩm mỹ Việt Nam; nội dung chương trình cài đặt phải lành mạnh, không vi phạm các quy định về cấm phổ biến và lưu hành tại Việt Nam.

Căn cứ Luật Thương mại, Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài; Phụ lục số 03 Danh mục hàng hoá thuộc diện quản lý chuyên ngành và nguyên tắc quản lý Mục V Danh mục hành hoá thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Văn hoá - Thông tin (nay là Bộ VHTTDL).

Do vậy, quy định như khoản 2 Điều 13 của dự thảo Nghị định chưa phù hợp với các văn bản quản lý liên quan. Đề nghị chỉnh sửa nội dung theo đúng chức năng quản lý của Bộ VHTTDL.

Khoản 4 Điều 31
Quản lý nhà nước về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng: Đề nghị bổ sung chức năng quản lý của Bộ VHTTDL về việc quản lý xuất khẩu, nhập khẩu máy trò chơi điện tử có thưởng (Theo Luật Thương mại) và hướng dẫn, ban hành tiêu chuẩn xếp hạng cơ sở lưu trú (Theo Luật Du lịch và Điều 18 khoản 3 tiết a của dự thảo Nghị định.

HCTC

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×