Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Góp ý dự thảo Chỉ thị về tăng cường thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang

24/08/2017 | 16:27

Bộ VHTTDL đã có văn bản số 3456/BVHTTDL-VHCS gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc góp ý dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện nếp sống văn minh của cán bộ, công chức, viên chức trong việc cưới, việc tang.

Văn bản nêu rõ, nhằm tiếp tục tăng cường công tác thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, xây dựng lối sống, nếp sống văn minh, lành mạnh, tiến bộ, đặc biệt là phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, công chức, viên chức, Bộ VHTTDL xây dựng dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện nếp sống văn minh của cán bộ, công chức, viên chức trong việc cưới, việc tang.

Để dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ phù hợp với thực tiễn, Bộ VHTTDL đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đóng góp ý kiến vào dự thảo Chỉ thị.

Văn bản góp ý gửi về Bộ VHTTDL (qua Cục Văn hóa cơ sở - 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội) trước ngày 30/8/2017 để Bộ tổng hợp, hoàn thiện dự thảo Chỉ thị./.

AV

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×