Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Góp ý Dự án “Đổi mới công tác trưng bày, thuyết minh tại Dinh Độc Lập”

26/12/2012 | 10:50

(VP) – Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã ban hành Văn bản số 4581/BVHTTDL-DSVH ngày 24/12 gửi Văn phòng Chính phủ về việc góp ý Dự án “Đổi mới công tác trưng bày, thuyết minh tại Dinh Độc Lập”.

Theo đó, phúc đáp Văn bản số 9733/VPCP-KHTC ngày 28/11/2012 của Văn phòng Chính phủ đề nghị thẩm định Dự án “Đổi mới công tác trưng bày, thuyết minh tại Dinh Độc Lập”, Bộ VHTTDL có ý kiến như sau:

Dự án “Đổi mới công tác trưng bày, thuyết minh tại Dinh Độc Lập” đã nêu rõ những giá trị nổi bật của Di tích, thực trạng cùng sự cần thiết đổi mới công tác trưng bày, thuyết minh tại Di tích quốc gia đặc biệt Dinh Độc Lập, từ đó xác định mục tiêu, định hướng và giải pháp thực hiện việc đổi mới công tác trưng bày, thuyết minh tại Di tích quốc gia đặc biệt Dinh Độc Lập. Hiện nay, Quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị Di tích Dinh Độc Lập đang trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt, do đó Dự án “Đổi mới công tác trưng bày, thuyết minh tại Dinh Độc Lập” cần xác định là một dự án thành phần để triển khai Quy hoạch nêu trên.

Để hoàn thiện và triển khai Dự án, Bộ VHTTDL có một số đề nghị, cụ thể:
Cần phân chia Dự án thành hai phần riêng: phần đổi mới công tác trưng bày và phần đổi mới công tác thuyết minh.

Đối với phần trưng bày:
Kết hợp các nhóm dự án thành phần của Quy hoạch, trong đó cần quan tâm bảo tồn một số phòng quan trọng của Dinh thự chính; tu bổ, phục hồi nội thất một số phòng của dinh thự để phục vụ trưng bày cố định, đặc biệt là đối với dự kiện diễn ra vào lúc 11h30 ngày 30/4/1975; cải tạo nội thất nhà 106 Nguyễn Du và tôn tạo cảnh quan ngoài nhà để phục vụ trưng bày chuyên đề.

Đối với phần thuyết minh:
Cần làm rõ sự đổi mới về nội dung, phương pháp thuyết minh, phân loại đối tượng khách (nếu có) để xác định thông tin cần cung cấp, yêu cầu trình độ chuyên môn thuyết minh viên để có kế hoạch tuyển dụng, đào tạo.

Bổ sung những nhiệm vụ cụ thể của Dự án; Xác định giải pháp và lộ trình thực hiện việc đổi mới trưng bày, thuyết minh theo yêu cầu của công tác chuẩn bị khoa học, triển khai trưng bày bảo tàng và xây dựng, triển khai chương trình giáo dục.

HCTC


Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×