Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Góp ý Đề án đổi mới tổ chức kỷ niệm 100 năm và trên 100 năm ngày sinh các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tiền bối tiêu biểu

10/10/2012 | 01:00

(VP) – Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã có Văn bản số 3294/BVHTTDL-VHCS gửi Ban Tuyên giáo Trung ương về việc góp ý Đề án đổi mới tổ chức kỷ niệm 100 năm và trên 100 năm ngày sinh các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tiền bối tiêu biểu.

Phúc đáp Công văn số 3128-CV/BTGTW ngày 10/9/2012 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc góp ý Đề án đổi mới tổ chức kỷ niệm 100 năm và trên 100 năm ngày sinh các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tiền bối tiêu biểu, Bộ VHTTDL cơ bản nhất trí về nội dung, bố cục của Đề án. Nhất trí phạm vi đề án và 2 nhóm đối tượng được tổ chức kỷ niệm 100 năm và trên 100 năm ngày sinh. Nhất trí khái niệm, tiêu chí cụ thế, quy mô và hình thức kỷ niệm.

Tuy nhiên có một số quan điểm khác và Bộ VHTTDL góp ý cụ thể như sau:
Bổ sung phần lý giải tại sao xác định giới hạn chỉ tổ chức các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước tham gia hoạt động cách mạng trước 30 tháng 4 năm 1975.

Tại Mục đích, yêu cầu (trang 5), đề nghị bổ sung, bỏ từ “đổi mới”: “Việc tổ chức kỷ niệm là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa trong toàn Đảng nhằm khẳng định vai trò và sứ mệnh của Đảng được nhân dân tin tưởng lựa chọn và giao phó lãnh đạo cách mạng Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; ghi nhớ và tôn vinh...”

Đề nghị thiết kế lại trách nhiệm của Ban Cán sự Đảng Bộ VHTTDL (trang 9) như sau: “Ban Cán sự Đảng Bộ VHTTDL là cơ quan thường trực, tham mưu Ban Cán sự Đảng Chính phủ thành lập Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn hoạt động trong suốt nhiệm kỳ Đại hội Đảng toàn quốc, tố chức thực hiện danh mục các ngày lễ lớn, trong đó có kỷ niệm ngày sinh các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước ở quy mô cấp Nhà nước đã được Bộ Chính trị, Ban Bí thư thông qua.”.

Nhiệm vụ lập danh mục các ngày lễ lớn, trong đó có kỷ niệm ngày sinh các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước ở quy mô cấp Nhà nước trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư thông qua sẽ do Ban Tuyên giáo Trung ương đảm nhiệm.

Bên cạnh đó, đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương xem xét, cân nhắc về quy mô tổ chức kỷ niệm lần đầu vào dịp 100 năm hoặc trên 100 năm Ngày sinh các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước là cấp quốc gia hay cấp nhà nước (vì đối tượng kỷ niệm là cá nhân một con người cần có sự khác biệt với kỷ niệm các sự kiện lớn).

Đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương khẩn trương hoàn thành Đề án trình Bộ Chính trị phê duyệt làm cơ sở để Bộ VHTTDL kịp thời bổ sung các quy định cụ thể, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật để tổ chức thực hiện đạt hiệu quả.

HCTC

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×