Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Giới thiệu sách: Bác Hồ với doanh nghiệp và doanh nhân Việt Nam

13/10/2020 | 14:48

Doanh nghiệp và doanh nhân có vai trò hết sức quan trọng trong phát triển kinh tế. Nền kinh tế càng có nhiều doanh nghiệp và doanh nhân tài ba thì đất nước càng có điều kiện để phát triển hưng thịnh.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã luôn quan tâm đến việc phát huy vai trò của doanh nghiệp, doanh nhân trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Ngày 13/10/1945, sau khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa non trẻ vừa ra đời, Bác Hồ đã viết một bức thư đầy tâm huyết gửi cho giới doanh nhân và các doanh nghiệp, động viên họ tham gia tổ chức Công thương cứu quốc đoàn: "Việc nước và việc nhà bao giờ cũng đi đôi với nhau. Nền kinh tế quốc dân thịnh vượng nghĩa là các sự kinh doanh của các nhà công nghiệp, thương nghiệp thịnh vượng". Năm 2004, Chính phủ đã lấy ngày 13/10 hàng năm là Ngày Doanh nhân Việt Nam, qua đó đã sự khẳng định vị trí của doanh nghiệp, doanh nhân nước ta.

Giới thiệu sách: Bác Hồ với doanh nghiệp và doanh nhân Việt Nam  - Ảnh 1.

Để cung cấp tư liệu cho bạn đọc nghiên cứu tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế, đặc biệt là vấn đề phát triển doanh nghiệp, doanh nhân, Kênh "Cùng bạn đọc sách" xin được trân trọng giới thiệu cuốn sách Bác Hồ với doanh nghiệp và doanh nhân Việt Nam.

Cuốn sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam xuất bản, bao gồm 74 bài nói, bài viết của Bác từ ngày đầu thành lập nước đến năm 1969 liên quan đến sự phát triển kinh tế và doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam. Các bài viết được tập hợp, biên soạn và giới thiệu trong cuốn sách này sẽ giúp bạn đọc, trước hết là các nhà hoạch định chính sách, cán bộ nghiên cứu, cán bộ làm công tác quản lý nhà nước, các nhà kinh doanh và bạn đọc hiểu được tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vấn đề doanh nghiệp, doanh nhân, cũng như đường lối phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thực hiện mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh của Đảng ta.

>>>Mời các bạn theo dõi cụ thể nội dung sách trên kênh "Cùng bạn đọc sách"


Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×