Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Gìn giữ phát triển các giá trị văn hóa tốt đẹp để chúng ta là một quốc gia mạnh về văn hóa

27/10/2015 | 15:19

Đó là khẳng định của đồng chí Nguyễn Thiện Nhân – Ủy viên Bộ Chính trị - Chủ tịch UBTƯ MTTQ VN tại buổi Tọa đàm góp ý vào dự thảo các văn kiện Đại hội XII của Đảng diễn ra ngày 25.10.2015.


Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại Tọa đàm

Vừa qua, UBTƯ MTTQ VN đã tổ chức góp ý văn kiện Đảng với nhiều thành phần, đối tượng, trong đó đặc biệt có 3 cuộc tọa đàm góp ý theo chuyên đề: Vai trò của khoa học công nghệ đối với phát triển kinh tế; Phát huy giá trị văn hóa Việt Nam và nuôi dưỡng tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ, xung kích đi đầu trong xây dựng đất nước; Đấu tranh phòng chống tham nhũng, phát huy dân chủ trong thời kỳ Internet, giám sát và phản biện xã hội.

Với chủ đề “Phát huy giá trị văn hóa Việt Nam và nuôi dưỡng tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ, xung kích đi đầu trong xây dựng đất nước”, Tọa đàm do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức.

Trao đổi với các đại biểu, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân – Ủy viên Bộ Chính trị - Chủ tịch UBTƯ MTTQ VN cho rằng đây là cuộc thảo luận giữa những người đã có nhiều trải nghiệm và các bạn trẻ. Chúng ta hay nghĩ về văn hóa, về thanh niên ở hai giai đoạn: Lúc khó khăn nhất thì chúng ta dựa vào nền tảng văn hóa, vào sức trẻ của thanh niên để vượt qua; ngược lại, lúc thành công chúng ta cũng nhớ đến văn hóa, và thành tựu là nhờ có văn hóa, có thanh niên. Văn hóa, thanh niên là vấn đề rất quan trọng. Vì vậy, tọa đàm cần làm rõ chúng ta có thể đánh giá, phát huy sức mạnh của văn hóa, thanh niên ra sao để đưa vào văn kiện của Đảng.

Ý kiến này đã nhận được sự chia sẻ của nhiều nhà nghiên cứu. Tại Tọa đàm các đại biểu cũng đánh giá trong dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần này, chủ đề phát triển văn hóa-xây dựng con người được Đảng đặc biệt chú ý bởi văn hóa là nền tảng tinh thần, là mục tiêu, động lực đối với sự phát triển toàn diện và bền vững của đất nước. Ngày nay, văn hóa là nhân tố không thể thiếu trong mọi quá trình phát triển. Văn hóa có khả năng thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội theo hướng lành mạnh, bền vững; có khả năng làm giàu thêm các nguồn lực, nhân lên gấp nhiều lần sức mạnh bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, nhận thức về văn hóa cần được tiếp tục nghiên cứu một cách sâu sắc hơn, thực tiễn hơn trong bối cảnh hiện nay. Cùng với đó, các giá trị văn hóa truyền thống cần phải được tiếp tục phát huy, nâng lên tầm cao mới. Trong bối cảnh hội nhập hiện nay, cần tạo dựng hệ giá trị văn hóa của con người Việt Nam. Khát vọng cống hiến để đưa đất nước sánh vai cùng các dân tộc trên thế giới phải là niềm khao khát thường trực của con người Việt Nam, nhất là thế hệ trẻ.

Ghi nhận những ý kiến trăn trở, tâm huyết của các nhà khoa học và đại biểu, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân khẳng định: “Thiết bị, sáng chế có thể mua được nhưng văn hóa không dễ mua và không mua được. Chính vì vậy những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam như yêu nước, đoàn kết, thương người, bao dung, ý chí kiên cường, năng động sáng tạo phải gìn giữ phát triển để chúng ta là một quốc gia mạnh về văn hóa”. Đồng thời, nhấn mạnh vai trò quan trọng của thế hệ trẻ trong việc kế thừa, phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp cũng như tiếp thu tinh hoa văn hóa, văn minh của nhân loại để đưa đất nước vượt qua những thách thức, phát triển bền vững. Theo đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, thanh niên không chỉ cần có khát vọng, trí tuệ, công nghệ mà còn phải đi đầu trong thực thi, tuân thủ pháp luật, chấp hành kỷ luật kỷ cương; phải đề cao tính trung thực, tuyên chiến với sự giả dối. Bên cạnh đó, cần tạo điều kiện cho thế hệ trẻ để khuyến khích sự sáng tạo, ưu tiên việc trọng dụng nhân tài trong công tác quản lý...

Sau tọa đàm, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ hệ thống các ý kiến đóng góp thành nhóm vấn đề để tập hợp, báo cáo Ban soạn thảo đóng góp vào dự thảo các văn kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng. Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam mong muốn từ năm 2016, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam sẽ phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức tọa đàm để thảo luận, tập hợp ý kiến của các nhà khoa học về những vấn đề mà xã hội, người dân quan tâm.

CTTĐT (Tổng hợp)

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×