Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Giải pháp xây dựng môi trường văn hóa trong doanh nghiệp

13/05/2022 | 08:13

Sáng 12/5, tại Hà Nội, đã diễn ra Hội thảo khoa học "Giải pháp xây dựng môi trường văn hóa trong doanh nghiệp Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước" do Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tổ chức.

Giải pháp xây dựng môi trường văn hóa trong doanh nghiệp

Thu Mai - Đăng Ninh

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×