Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Đồng Tháp: Tuyên truyền sâu rộng các tiêu chí đạt chuẩn văn hóa

31/03/2018 | 07:30

Năm 2017, tỉnh Đồng Tháp đã triển khai sâu rộng các tiêu chí đạt chuẩn văn hóa để tổ chức thực hiện, góp phần nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân trong việc “Sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật”.

Theo Báo cáo kết quả thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và công tác gia đình tỉnh Đồng Tháp năm 2017, phong trào và công tác gia đình luôn nhận được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp đồng bộ của các ngành liên quan, đặc biệt là sự đồng tình hưởng ứng mạnh mẽ của các tầng lớp nhân dân.

Ảnh minh họa (Nguồn: moitruong.net.vn)

Công tác củng cố, kiện toàn hệ thống Ban Chỉ đạo các cấp luôn được các địa phương quan tâm, xây dựng quy chế hoạt động trong giai đoạn mới nhằm nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành trong hoạt động Phong trào và công tác gia đình. Một số địa phương đã triển khai nhiều giải pháp đổi mới, cải tiến phương pháp bình xét, phúc tra các danh hiệu văn hóa, đặc biệt là Gia đình văn hóa. Công tác tuyên truyền vận động được thực hiện với nhiều hình thức đa dạng và phong phú. Phong trào gắn kết chặt chẽ với các phong trào và cuộc vận động khác góp phần tích cực trong công tác huy động các nguồn lực xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng văn hóa, cơ sở nông thôn được đầu tư xây dựng nâng cấp, nhiều mô hình, điển hình tiên tiến được hình thành và nhân rộng góp phần cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình đạt những hiệu quả tích cực, mô hình câu lạc bộ “Gia đình phát triển bền vững” được nhân rộng và phát triển vượt kế hoạch đề ra, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc.

Bên cạnh đó, vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: nội dung tuyên truyền tại một số nơi chưa phong phú, chất lượng một số tiêu chí chưa phản ánh đúng tình hình thực tế đời sống xã hội; công tác phối hợp còn thiếu đồng bộ;…

Năm 2018, toàn tỉnh phấn đấu đạt 88% gia đình đạt chuẩn văn hóa; 91% ấp đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; 93% xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; 95% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa;…/.

Hằng Đinh

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×