Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Đồng Tháp : Triển khai thực hiện thí điểm "Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình" trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2021

20/02/2019 | 10:43

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Tháp đã xây dựng Kế hoạch Triển khai thực hiện thí điểm "Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình" trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 – 2021.

Đồng Tháp : Triển khai thực hiện thí điểm Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2021 - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa/Nguồn: vtv.vn)

Theo đó, việc triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình nhằm tuyên truyền, giáo dục về cách ứng xử trong gia đình, góp phần đưa các chuẩn mực giá trị đạo đức, văn hóa con người Việt Nam vào đời sống gia đình hiện đại. Đồng thời nâng cao nhận thức, tăng cường trách nhiệm của cá nhân, gia đình, xã hội đối với việc giữ gìn, bảo vệ các giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam; ngăn chặn sự xuống cấp về đạo đức trong gia đình và xã hội; phát huy nhân tố con người trong mọi lĩnh vực của đời sống; tập trung xây dựng con người về đạo đức, nhân cách, lối sống và trí tuệ; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh.

Trong giai đoạn 2019-2021, việc thực hiện thí điểm Bộ tiêu chí sẽ được triển khai tại 03 xã, phường trong tỉnh gồm: phường Hòa Thuận, thành phố Cao Lãnh; xã Tân Hòa, huyện Thanh Bình; xã Tân Hội, thị xã Hồng Ngự.

Cụ thể, tại cấp tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ triển khai lồng ghép nội dung "Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình" vào tập huấn Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và công tác gia đình cho cán bộ công tác gia đình hàng năm; Hướng dẫn các địa phương được chọn thí điểm triển khai thực hiện "Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình"; In ấn và nhân bản tài liệu mẫu về "Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình" phân phối đến các địa phương được chọn thực hiện thí điểm và các địa phương còn lại; Tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện Bộ Tiêu chí gắn với các hoạt động trong công tác gia đình, Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" và các phong trào khác có liên quan; Tổ chức sơ, tổng kết công tác thí điểm "Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình" trong hoạt động tổng kết của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, sơ kết Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và công tác gia đình hàng năm, giai đoạn.


Hằng Đinh

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×