Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Đồng Tháp: Triển khai các hoạt động giáo dục đời sống gia đình

23/01/2019 | 16:47

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Tháp đã có Báo cáo Sơ kết 03 năm (2016-2018) triển khai Chương trình giáo dục đời sống gia đình trên địa bàn tỉnh đến năm 2020.

Đồng Tháp: Triển khai các hoạt động giáo dục đời sống gia đình  - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa/Nguồn: giadinh.net.vn)

Trong những năm qua, các hoạt động giáo dục đời sống gia đình đã được triển khai đến từng hộ gia đình, cá nhân, đi sâu vào đời sống nhân dân, góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân đối với công tác xây dựng gia đình văn hóa, phát triển bền vững tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Công tác tuyên truyền được triển khai rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng thông qua Cổng thông tin điện tử cấp tỉnh và cấp huyện, mỗi năm đăng tải hàng trăm tin bài với nhiều nội dung, chủ đề phong phú, đa dạng về gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình.

Các Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng, Nhà văn hóa ấp, liên ấp đã thực hiện lồng ghép giáo dục đời sống gia đình với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Nhất là trong các cuộc tuyên truyền tại địa phương giáo dục về kỹ năng sống, đạo đức, lối sống, sức khỏe và giới tính, dân số và kế hoạch hóa gia đình; tổ chức các buổi gặp mặt, tọa đàm nhân kỷ niệm các ngày lễ kỷ niệm gia đình, ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc…

Qua 03 năm triển khai thực hiện, nhìn chung các mục tiêu đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra đến năm 2020. Tỷ lệ hộ gia đình được công nhận và giữ vững danh hiệu "Gia đình văn hóa" từ năm 2016 đến năm 2018 khá cao, trung bình đạt 91,75% vượt so với kế hoạch đề ra đến năm 2020 đạt 90%. Năm 2018, 95,97% hộ gia đình được tiếp cận thông tin về giáo dục đời sống gia đình. Tỷ lệ cán bộ, chiến sĩ độ tuổi thanh niên trong các lực lượng vũ trang được tham dự sinh hoạt chuyên đề về giáo dục đời sống gia đình đều đạt 100% qua các năm,…

Phát huy các kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục triển khai đảm bảo các mục tiêu của Chương trình giáo dục đời sống gia đình đến năm 2020. Tăng cường vai trò trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền; duy trì các hội thi, hội diễn, sinh hoạt chuyên đề, các chương trình đối thoại cùng nhân dân về công tác gia đình trên sóng truyền thanh; tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng, kiến thức để triển khai chương trình, giáo dục đời sống gia đình gắn với các hoạt động công tác gia đình khác một cách hiệu quả. Xây dựng và nhân rộng các mô hình mới, cách làm hay trong công tác gia đình, nhất là mô hình liên quan đến giáo dục đạo đức lối sống, giáo dục đời sống gia đình. Khuyến khích, vận động nhân dân tham gia, hưởng ứng xây dựng con người Việt Nam có lối sống, nếp sống văn hóa lành mạnh, tôn vinh, đề cao những phẩm chất đạo đức tốt đẹp; đấu tranh phê phán các quan điểm, hành vi sai trái, tiêu cực, các biểu hiện xuống cấp về đạo đức.

Hằng Đinh

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×