Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Đồng Tháp: Tăng cường thực hiện công tác gia đình và Đề án tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc 

11/10/2018 | 11:00

UBND tỉnh Đồng Tháp đã ban hành văn bản về việc tăng cường thực hiện công tác gia đình và Đề án “Tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 hàng năm”.

Trong những năm qua, công tác gia đình trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực, trong đó, công tác triển khai thực hiện Quyết định số 2589/QĐ-TTg ngày 26/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 hàng năm” với nhiều hình thức và nội dung đa dạng, phong phú góp phần thực hiện thành công mục tiêu xây dựng “Gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc”.

(Ảnh minh họa/Nguồn: eva.vn)

Nhằm tăng cường thực hiện công tác gia đình và Đề án “Tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 hàng năm” trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, Uỷ ban nhân dân Tỉnh chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn triển khai các kế hoạch, chương trình, đề án về công tác gia đình, trọng tâm là Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển gia đình trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Kế hoạch phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2014-2020; các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 hàng năm và báo cáo kết quả thực hiện đến Uỷ ban nhân dân Tỉnh theo đúng quy định. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện công tác gia đình và hoạt động của Đề án đảm bảo các mục tiêu đề ra. Tổ chức sơ kết, tổng kết theo định kỳ hàng năm và giai đoạn để rút kinh nghiệm, phát huy hiệu quả đạt được, đề ra giải pháp khắc phục những khó khăn, hạn chế và kịp thời biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác gia đình và Đề án “Tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 hàng năm”.

Bên cạnh đó, các Sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh cần phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các kế hoạch, chương trình, đề án về công tác gia đình và tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 hàng năm gắn với các sự kiện của ngành, đơn vị với hình thức phù hợp, đảm bảo thiết thực và hiệu  quả.

Hằng Đinh (t/h)

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×