Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Đồng Tháp: Tác động của cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư đối với lĩnh vực gia đình 

02/05/2018 | 09:55

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng báo cáo tác động của cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư đối với lĩnh vực gia đình trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Hiện nay, công nghệ thông tin đã được ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực của đời sống xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, mỗi cán bộ, công chức đều được trang bị một máy tính để thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. 100% công chức phụ trách công tác gia đình từ tỉnh đến huyện đều có máy tính để soạn thảo văn bản phục vụ công việc. Hạ tầng kết nối internet tốc độ cao và ứng dụng các tiện ích của internet trong triển khai nhiệm vụ chuyên môn về công tác gia đình được triển khai đầy đủ. 

Việc ứng dụng công nghệ trong hoạt động quản lý hành chính về công tác gia đình luôn được chú trọng, nhất là trong các thủ tục hành chính. Từ năm 2015, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 về các lĩnh vực chuyên môn của Sở, về công tác gia đình có: Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của Cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; Thủ tục cấp Thẻ nhân viên tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình; Thủ tục cấp Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình…Các dữ liệu về gia đình được lưu giữ và xử lý trên phần mềm Excel là chủ yếu, giúp cán bộ phụ trách công tác gia đình dễ dàng thống kê, tổng hợp và đánh giá tình hình thực hiện khi cần thiết. 

Đội ngũ công chức thực hiện công tác gia đình ở cấp tỉnh đến cấp huyện được đào tạo, tập huấn và có đủ năng lực, trình độ sử dụng các thiết bị công nghệ để phục vụ công tác chuyên môn. Hiện nay, 100% cán bộ đều sử dụng máy tính, đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản để thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Bên cạnh các kết quả đạt được, công tác gia đình tại tỉnh vẫn gặp phải nhiều khó khăn thách thức. Trong đó, sự phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ cùng những diễn biến phức tạp của tình hình xã hội có tác động rất lớn, đòi hỏi lực lượng cán bộ công chức phải có đầy đủ năng lực trình độ chuyên môn cao gắn với khoa học công nghệ để thực hiện nhiệm vụ nhanh chóng và chất lượng. Đồng thời, cần đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin ở một số địa phương để hoàn thiện hệ thống truyền thông và phục vụ công tác gia đình,…

Hằng Đinh

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×