Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Đồng Tháp rà soát, lập hồ sơ tổng thể xây dựng di tích Đình Long Khánh

09/06/2019 | 23:02

UBND tỉnh Đồng Tháp vừa có Công văn số 594/VPUBND-ĐTXD gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Xây Dựng và UBND huyện Hồng Ngự về việc rà soát, lập hồ sơ tổng thể đầu tư xây dựng di tích Đình Long Khánh, huyện Hồng Ngự.

Đồng Tháp rà soát, lập hồ sơ tổng thể xây dựng di tích Đình Long Khánh - Ảnh 1.

Trước đó, UBND tỉnh đã nhận Công văn số 552/SVHTTDL-QLDSVH ngày 26/4/2019 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Tháp về việc xin chủ trương xây dựng cổng và hàng rào di tích Đình Long Khánh và Công văn số 692/SXD-KTQH.HTKT ngày 27/5/2019 của Sở Xây dựng tham mưu nội dung trên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Hùng có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao UBND huyện Hồng Ngự khẩn trương phối hợp với đơn vị liên quan tổ chức thực hiện các hồ sơ, thủ tục chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình Đình Long Khánh theo nội dung kiến nghị của Sở Xây dựng tại Công văn 692/SXD-KHQH.HTKT ngày 27/5/2019; đồng thời phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức lấy ý kiến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về phương án thiết kế tổng mặt bằng và kiến trúc xây dựng công trình (hồ sơ phải thông qua Hội đồng Kiến trúc, Quy hoạch Tỉnh xem xét, cho ý kiến, hoàn chỉnh trước khi trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch); Thực hiện quy trình, thủ tục đầu tư theo đúng quy định của Nhà nước; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 17/7/2019./.

Anh Vũ

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×