Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Đồng Tháp: Lập dự án tu bổ di tích Nhà cổ Huỳnh Cẩm Thuận và Chùa Kiến An Cung

21/04/2019 | 22:18

Sở VHTTDL tỉnh Đồng Tháp đã có văn bản số 472/SVHTTDL-QLDSVH gửi UBND tỉnh về việc lập dự án tu bổ di tích lịch sử - văn hóa Nhà cổ Huỳnh Cẩm Thuận và Chùa Kiến An Cung.

Đồng Tháp: Lập dự án tu bổ di tích Nhà cổ Huỳnh Cẩm Thuận và Chùa Kiến An Cung - Ảnh 1.

Di tích lịch sử quốc gia Chùa Kiến An Cung/quadacsanmientay.com.

Văn bản nêu rõ, thực hiện Công văn số 142/VPUBND-THVX ngày 31/01/2019 của Văn phòng UBND Tỉnh truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Tấn Bửu về việc giao Sở VHTTDL lập Dự án tu bổ, phục hồi di tích lịch sử quốc gia: Nhà cổ Huỳnh Cẩm Thuận và Chùa Kiến An Cung.

Sở VHTTDL đã lựa chọn đơn vị có đủ điều kiện hành nghề lập dự án tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa Nhà cổ Huỳnh Cẩm Thuận và Chùa Kiến An Cung theo quy định tại Nghị định 70/2012/NĐ-CP ngày 18/9/2012 của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.

Tuy nhiên, tại Điều 17, Nghị định 166/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 25/12/2018 (Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2019, thay thế Nghị định 70/2012/NĐ-CP ngày 18/9/2012) quy định về thẩm quyền lập dự án tu bổ di tích: "Căn cứ danh mục dự án thành phần của quy hoạch di tích đã được phê duyệt, sự xuống cấp của di tích và khả năng bố trí kinh phí đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước hoặc khả năng huy động nguồn kinh phí khác theo quy định của pháp luật về đầu tư và đầu tư công, Chủ tịch UBND cấp tỉnh hoặc Thủ trưởng Bộ, ngành được giao trực tiếp quản lý di tích quyết định việc lập dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích và lựa chọn chủ đầu tư của dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích".

Với quy định trên, đến thời điểm hiện nay việc tu bổ di tích Nhà cổ Huỳnh Cẩm Thuận và Chùa Kiến An Cung chưa được UBND tỉnh xem xét quyết định lập dự án và bố trí nguồn ngân sách để chủ đầu tư thực hiện lập dự án.

Để làm căn cứ tổ chức thực hiện tu bổ dí tích Nhà cổ Huỳnh Cẩm Thuận và Chùa Kiến An Cung, Sở VHTTDL đề nghị UBND tỉnh xem xét ban hành quyết định lập dự án và bố trí nguồn ngân sách đầu tư để Sở thực hiện lập dự án theo phương án và khái toán kinh phí đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chấp thuận./.

Anh Vũ

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×