Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Đổi mới hình thức, phương thức thực hiện để hoạt động công đoàn có chiều sâu, hiệu quả

23/01/2020 | 08:52

"Để hoạt động công đoàn có chiều sâu, thiết thực và hiệu quả, biện pháp quan trọng nhất là phải đổi mới hình thức, phương thức hoạt động"- đó là chia sẻ của Chủ tịch Công đoàn (CTCĐ) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Nguyễn Tuấn Linh.

Phải đổi mới hình thức, phương thức thực hiện để hoạt động công đoàn có chiều sâu, hiệu quả - Ảnh 1.

Chủ tịch Công đoàn Bộ VHTTDL Nguyễn Tuấn Linh. Ảnh: Minh Khánh

 + Xin ông cho biết đánh giá về hoạt động của Công đoàn Bộ VHTTDL trong năm 2019 vừa qua?

- CTCĐ Nguyễn Tuấn Linh: Được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên, toàn diện của Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ, Đảng uỷ Bộ VHTTDL và Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam, Công đoàn Bộ VHTTDL đã có một năm hoạt động hiệu quả, để lại nhiều dấu ấn trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Trong quá trình hoạt động, mục tiêu quan trọng nhất mà Công đoàn Bộ đặt ra là thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Công đoàn trong tình hình mới hiện nay, phải động viên công chức, viên chức, người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của toàn ngành, đặc biệt là ở các cơ quan, đơn vị cơ sở.

Qua các năm triển khai, Công đoàn Bộ đã đạt được nhiều thành tích, nhưng quan trọng nhất phải kể đến sự chuyển hướng tích cực trong phương thức hoạt động của Chủ tịch Công đoàn, Ban chấp hành Công đoàn ở từng cơ sở.

Với phương châm hành động năm 2019 là "Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả", Công đoàn Bộ đã quán triệt tinh thần chỉ đạo của Bộ tới các tổ chức công đoàn để vận động đoàn viên công đoàn nêu cao tinh thần trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và công tác chuyên môn.

Công đoàn Bộ đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Đảng; tổ chức phát động các phong trào thi đua trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động gắn với cụ thể hóa các tiêu chí thực hiện cuộc vận động: Xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức "Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo"; thi đua xây dựng cơ quan và tổ chức công đoàn vững mạnh, với chủ đề trọng tâm của Công đoàn Bộ năm 2019 là "Đoàn kết, sáng tạo và hiệu quả". Hoạt động Công đoàn Bộ thời gian qua đã bám sát chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn; bám sát nhiệm vụ trọng tâm của Bộ và của Đảng ủy Bộ năm 2019; qua đó nhằm động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Các công đoàn trực thuộc đã tích cực triển khai hoạt động, hưởng ứng chỉ đạo công đoàn cấp trên; đặc biệt đã phát động các phong trào thi đua yêu nước và tổ chức cho đoàn viên công đoàn thi đua lao động sáng tạo. Nhiều hoạt động ở cơ sở đã mang lại lợi ích thiết thực cho cơ quan, đơn vị và cho đoàn viên công đoàn; góp phần nâng cao uy tín, vị thế của tổ chức công đoàn trong tình hình hiện nay.

+ Hoạt động Công đoàn trong năm qua rất sôi nổi, vậy đâu là nét nổi bật nhất của phong trào công đoàn trong năm 2019 thưa ông?

- CTCĐ Nguyễn Tuấn Linh: Trong năm 2019, điểm nhấn của phong trào là Liên hoan Nghệ thuật quần chúng Công đoàn Bộ lần thứ VIII với chủ đề "Sáng mãi niềm tin". Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển phong trào văn nghệ quần chúng, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đồng thời tạo không khí phấn khởi, thi đua trong lao động, sản xuất và công tác, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019 của cơ quan, đơn vị và toàn Ngành.

Tuy đây là liên hoan nghệ thuật không chuyên nhưng đã để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả. Về chất lượng nghệ thuật, so với các cuộc liên hoan trước đây, liên hoan lần này đã được nâng lên một bậc và đồng đều hơn. Thông qua Liên hoan phát hiện và biểu dương những hạt nhân có năng khiếu, làm nòng cốt cho phong trào văn hóa, văn nghệ tại đơn vị; tăng cường sự giao lưu văn hóa và hoạt động công đoàn giữa các đơn vị trong Ngành.

Ngoài ra, tại các đơn vị cơ sở cũng có rất nhiều hoạt động thiết thực như: tổ chức giao lưu văn nghệ, các câu lạc bộ thể thao…nhằm nâng cao tinh thần thần đoàn kết, đồng thời góp phần nâng cao sức khỏe, tạo tinh thần làm việc thoải mái, hăng say cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Phải đổi mới hình thức, phương thức thực hiện để hoạt động công đoàn có chiều sâu, hiệu quả - Ảnh 2.

Liên hoan Nghệ thuật quần chúng Công đoàn Bộ lần thứ VIII với chủ đề "Sáng mãi niềm tin". Ảnh: Đăng Huy

+ Nhằm xây dựng đội ngũ công nhân viên chức, người lao động trong Bộ VHTTDL ngày càng phát triển vững mạnh, xứng đáng là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, theo ông nhiệm vụ đặt ra đối với Công đoàn Bộ là gì?

- CTCĐ Nguyễn Tuấn Linh: Để đáp ứng yêu cầu của thời đại mới, ngoài trình độ chuyên môn và phẩm chất đạo đức, người cán bộ công đoàn phải có lòng nhiệt huyết, bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm, dám thay đổi, đồng thời phải biết tập hợp, vận động đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị mình, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc. Công đoàn Bộ và công đoàn các đơn vị cơ sở phải cùng phối hợp với Ban lãnh đạo đơn vị trong công tác quản lý hoạt động, tuyên truyền các chính sách tăng cường điều kiện làm việc, cải thiện chế độ, để cán bộ, công chức, viên chức có thể phát huy tối đa được khả năng sáng tạo, năng lực, từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả làm việc của từng cá nhân nói riêng và toàn đơn vị nói chung.

+ Để hoạt động công đoàn được lan tỏa, ý nghĩa và đạt kết quả cao, các công đoàn trực thuộc cần phải làm gì, thưa ông?

- CTCĐ Nguyễn Tuấn Linh: Công đoàn cơ sở cần triển khai và thực hiện tốt các chức năng của tổ chức Công đoàn; chú trọng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Đồng thời, thực hiện tốt quy chế dân chủ tại cơ sở, phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức (hoặc Hội nghị người lao động) hàng năm theo đúng quy định.

Bên cạnh đó, Ban chấp hành cơ sở cần tiếp tục thực hiện tốt vai trò "cầu nối" giữa Ban lãnh đạo đơn vị và các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; từng bước đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các phong trào, đổi mới nội dung, hình thức hoạt động phù hợp để thu hút đoàn viên tham gia.

+ Công đoàn Bộ sẽ thực hiện những giải pháp gì để hoạt động công đoàn có chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn trong năm tới thưa ông?

- CTCĐ Nguyễn Tuấn Linh: Để hoạt động công đoàn có chiều sâu, thiết thực và hiệu quả, biện pháp quan trọng nhất là phải đổi mới hình thức, phương thức thực hiện. Nếu chỉ tuyên truyền mà không đi vào triển khai cụ thể thì các hoạt động sẽ chỉ còn mang tính hình thức, không để lại dấu ấn trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Bên cạnh đổi mới, quan trọng nhất là phải đề cao vai trò của Công đoàn trong mỗi đơn vị thì mới khơi dậy được tinh thần làm việc của người lao động.

Ngoài ra, trong thời gian tới, các công đoàn cơ sở phải tiếp tục triển khai và thực hiện tốt các chức năng của tổ chức Công đoàn; chú trọng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; đẩy mạnh phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; chú trọng công tác bồi dưỡng cán bộ công đoàn. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ và kỹ năng hoạt động công đoàn cho cán bộ chủ chốt công đoàn các đơn vị. Tăng cường sinh hoạt Khối, mở rộng giao lưu trao đổi nghiệp vụ công đoàn. Tiếp tục đẩy mạnh hướng hoạt động về cơ sở, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở và tạo điều kiện thuận lợi về mọi mặt cho công đoàn cơ sở hoạt động hiệu quả, thiết thực.

+ Xin chân thành cảm ơn ông!

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×