Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Đổi mới công tác tuyên truyền đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

06/07/2016 | 10:44

Ngày 5/7, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Giao ban công tác tuyên giáo các Đảng ủy trực thuộc Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội.


Đồng chí Mai Văn Ninh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Phạm Tấn Công, Phó Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương chủ trì Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị cho biết, 6 tháng qua, Ban Tuyên giáo các đảng ủy Trung ương, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ VN) và các tổ chức chính trị - xã hội đã bám sát nhiệm vụ quan trọng của ngành, chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm đạt kết quả tích cực.Toàn cảnh Hội nghị

Công tác phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các đảng ủy, MTTQ VN và các tổ chức chính trị - xã hội với Ban Tuyên giáo Trung ương, giữa Ban Tuyên giáo các ngành trong khối với các cơ quan, đơn vị, địa phương có nhiều chuyển biến tốt; đã góp phần thúc đẩy kết quả thực hiện tốt nhiệm vụ của ngành, đoàn thể và các nhiệm vụ quan trọng khác do Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao.   

Công tác tuyên truyền, định hướng báo chí, hoạt động báo cáo viên  bám sát yêu cầu thực tiễn, góp phần tạo động lực tinh thần cho nhân dân trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh.
Ban Tuyên giáo các cấp ủy đã có nhiều sáng tạo, linh hoạt các phương thức hoạt động, hình thức tuyên truyền, thích hợp hoàn cảnh và phù hợp đối tượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của ngành, đoàn thể từng thời điểm. Trong đó, Ban Tuyên giáo các đảng ủy Trung ương, MTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội, thực hiện Chỉ thị 01-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập, nghiên cứu, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, đã chủ động, kịp thời tham mưu cho các cấp ủy tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và nghị quyết các đảng bộ theo hướng đổi mới, phù hợp với đối tượng, sát thực tiễn.

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã chủ động tổ chức nhiều hoạt động phục vụ Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, nhất là trước các cuộc họp hiệp thương và vận động cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí tuyên truyền các sự kiến chính trị trọng đại của đất nước.

Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam với Cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không 3 sạch; tuyên truyền, vận động, khuyến khích phụ nữ đọc và vận dụng kiến thức từ sách báo; tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ tham gia bảo vệ Tổ quốc, biển đảo; phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương xây dựng và đăng tải nội dung về chỉ đạo Đại hội phụ nữ các cấp. Ban Tuyên giáo Hội Cựu chiến binh tổ chức hội nghị bồi dưỡng báo cáo viên về biển, đảo Việt Nam.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam với các hoạt động Kỷ niệm 130 năm Ngày Quốc tế Lao động 1/5 và “Tháng Công nhân”. Trung ương Hội Nông dân Việt Nam với việc giới thiệu Việt Nam tham gia cộng đồng kinh tế ASEAN, ký kết hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và ký các FTA gắn với tuyên truyền những cơ hội và thách thức đối với nông nghiệp, nông dân khi tham gia các Hiệp định này. Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương với Cuộc vận động “Hiến kế đổi mới cơ chế, chính sách tạo động lực phát triển doanh nghiệp và kinh tế đất nước”.

Đảng ủy Công an Trung ương với các hoạt động kỷ niệm 68 năm phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, các phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng kỷ niệm Ngày truyền thống các lực lượng: An ninh nhân dân, Cảnh sát giao thông, Tham mưu CAND, Tình báo, Cảnh sát Truy nã tội phạm; học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong CAND gắn với kỷ cương, kỷ luật, xây dựng tư thế, tác phong người chiến sĩ CAND…

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu Chiến binh đều triển khai tốt các hoạt động phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông quốc gia tuyên truyền kiến thức về an toàn giao thông. Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an tổ chức Diễn đàn trao đổi kinh nghiệm tuyên truyền điển hình về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; phối hợp với Ban Tôn giáo Chính phủ và UBND tỉnh Ninh Bình tuyên truyền, vận động tham gia bảo vệ môi trường.

Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã tham mưu, chỉ đạo, tổ chức cho phóng viên các cơ quan báo chí quân đội tuyên truyền về các hoạt động quân sự, quốc phòng, hoạt động huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, lao động sản xuất, điển hình tiên tiến trong công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, khắc phục thảm họa môi trường, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Trung ương Đoàn Thanh niên tham mưu văn bản hướng dẫn tuyên truyền vận động đoàn viên thanh niên hưởng ứng, tham gia bầu cử, tổ chức chương trình đối thoại công dân 18 tuổi với bầu cử Quốc hội; phối hợp Tổng cục Chính trị tổ chức tổng kết chương trình Học kỳ trong quân đội và triển khai chương trình giai đoạn tiếp theo; phối hợp với  Bộ Công an tổ chức tổng kết Nghị quyết liên tịch 03 về phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên…

Các ý kiến, tham luận phát biểu tại Hội nghị cũng đã thẳng thắn chỉ rõ, bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc đổi mới nội dung và phương thức công tác tuyên giáo đã được quan tâm nhưng chưa có chuyển biến rõ nét, chưa theo kịp tình hình, còn nhiều khó khăn, lúng túng. Công tác tuyên truyền có việc còn chạy theo sự việc đã rồi, nhìn chung chậm đổi mới, phương pháp còn xơ cứng, áp đặt, thiếu tính thuyết phục nên kết quả chưa cao. Hoạt động của một số đoàn thể chưa thật sâu sát, chưa nắm bắt kịp thời, đúng thực chất diễn biến tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên, nhân dân, do đó công tác tham mưu, đề xuất còn hạn chế, thụ động...

Phát biểu kết luận Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Mai Văn Ninh đã biểu dương những kết quả, nỗ lực mà công tác tuyên giáo của Đảng ủy trực thuộc Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2016. Tuy nhiên, bên cạnh đó, công tác tuyên giáo của các Đảng ủy vẫn còn hạn chế như: việc nắm bắt diễn biến tư tưởng có lúc còn chậm, phân tích dự báo tình hình diễn biến tư tưởng còn chưa chính xác; công tác thông tin định hướng còn chậm…

Theo Đồng chí Mai Văn Ninh, 6 tháng cuối năm, dự báo tình hình còn không ít khó khăn, Ban Tuyên giáo các Đảng ủy trực thuộc Trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội phải chú trọng nâng cao chất lượng tham mưu, đồng thời phải tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc triển khai thực hiện ở cấp dưới; tiếp tục triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Chú trọng đổi mới cách tuyên truyền Nghị quyết, đi sâu vào vấn đề, chuyên đề cho phù hợp với đơn vị mình. Tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền giáo dục cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trên tinh thần chủ động, thuyết phục, từng bước đạt kết quả cao về sản xuất kinh doanh, xây dựng Đảng, an ninh quốc phòng…; tập trung tuyên truyền những nhân tố mới, ngày truyền thống của ngành, Đại hội toàn quốc các ngành…

Đồng chí Mai Văn Ninh cũng lưu ý, cần tiếp tục triển khai Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị, trong đó tập trung vào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tập trung phối hợp với các cấp, ngành tham gia giải quyết các vấn đề bức xúc nổi cộm ở các địa phương, đơn vị; tăng cường quản lý báo chí, có những bài viết mang tính lý luận và thực tiễn sâu sắc nhằm đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái; nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên và tuyên truyền miệng; tăng cường phối hợp chia sẻ thông tin giữa Ban Tuyên giáo các Khối với Ban Tuyên giáo Trung ương./.

(Theo Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam)

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×