Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ VHTTDL tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2015

20/01/2016 | 16:20

Chiều ngày 19.01.2016, tại  Hà Nội, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ VHTTDL đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016. Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ VHTTDL - Lê Khánh Hải đã tới dự.


Thứ trưởng Lê Khánh Hải phát biểu tại Hội nghị


Theo báo cáo tại Hội nghị, thực hiện chủ đề công tác năm 2015 “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Đảng uỷ, lãnh đạo Bộ và Đoàn Khối các cơ quan Trung ương; sự quan tâm của các cấp uỷ Đảng, lãnh đạo các đơn vị, trong năm 2015 vừa qua, Đoàn Thanh niên Bộ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch đề ra.

Ban Thường vụ Đoàn Bộ đã tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và của Đoàn cho đoàn viên, thanh niên, trong đó tập trung vào Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước.

Công tác giáo dục truyền thống dân tộc, đạo đức, lối sống cho đoàn viên thanh niên được Đoàn Thanh niên Bộ chú trọng, đẩy mạnh với nhiều nội dung và cách làm mới, sáng tạo gắn với các hoạt động kỷ niệm các sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước và tổ chức Đoàn, nhất là Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2, Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ 7.5, Ngày Thành lập Đoàn 26/3, Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22.12... kết hợp các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, thăm hỏi, tặng quà cho các các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, hành hương về nguồn, tham quan các di tích lịch sử, tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, tạo sân chơi lành mạnh cho đoàn viên, thanh niên trong cơ quan, đơn vị tham gia.

 
Toàn cảnh Hội nghị

Phong trào “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác” tiếp tục được triển khai sáng tạo gắn với tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 125 năm Ngày Sinh nhật Bác, Ban Thường vụ Đoàn Bộ đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn trực thuộc tổ chức các hoạt động tìm hiểu và làm theo tấm gương của Bác, nhân rộng cách làm hay, kịp thời phát hiện và biểu dương tấm gương cá nhân điển hình tiên tiến tại cơ quan, đơn vị.

Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật được Đoàn Bộ và các cấp bộ Đoàn quan tâm, chỉ đạo. Thông qua các hoạt động như: Gặp gỡ, đối thoại với cấp uỷ, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, tổ chức sinh hoạt chi đoàn... đã kịp thời cung cấp thông tin chính thống của Đảng và Nhà nước đến đoàn viên thanh niên. Những hoạt động trên góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, của cán bộ, đoàn viên thanh niên trong việc sống, làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật, đặc biệt là tuân thủ Luật an toàn giao thông khi tham gia giao thông và văn hóa giao thông.

 
Thứ trưởng Lê Khánh Hải trao bằng khen của Đoàn Bộ cho các tập thể có thành tích xuất sắc

Xác định công tác thông tin và truyền thông là nhiệm vụ quan trọng của thanh niên, Ban Thường vụ Đoàn Bộ đã tập trung đẩy mạnh bằng nhiều hình thức, cách làm phong phú góp phần nâng cao nhận thức và hành động của cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong triển khai hoạt động cũng như góp phần đưa các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, của Đoàn, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với mỗi đoàn viên, thanh niên. Đặc biệt, các cơ sở trực thuộc Đoàn Bộ đã đẩy mạnh truyền thông về những điểm mới của Hiến pháp (sửa đổi), truyền thông nâng cao ý thức về chủ quyền biển đảo của Tổ quốc...

 
Và trao bằng khen của Đoàn Bộ cho các cá nhân

Phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” được Đoàn Thanh niên Bộ triển khai thực hiện đồng bộ và hiệu quả gắn với điều kiện và tình hình cụ thể của từng cơ quan, đơn vị. Đồng thời, các cơ sở Đoàn trong Đoàn Bộ đã tổ chức nhiều hoạt động xã hội để cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên có điều kiện học tập, nâng cao kỹ năng hoạt động xã hội đồng thời với mong muốn giúp đội ngũ cán bộ đoàn chủ chốt, đội ngũ báo cáo viên các cấp của Đoàn có điều kiện giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, hoàn thiện kỹ năng, nghiệp vụ công tác nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục của Đoàn.

Nhận thức rõ được tầm quan trọng của công tác củng cố xây dựng tổ chức Đoàn và Đoàn tham gia xây dựng Đảng, với phương châm hướng về cơ sở, thực hiện tốt sự chỉ đạo của Đoàn Khối các cơ quan Trung ương về đổi mới nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn, tiếp tục thực hiện cuộc vận động "Xây dựng tổ chức cơ sở Đoàn vững mạnh".

Nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn chủ chốt trong các cơ sở Đoàn trực thuộc, Ban Thường vụ Đoàn Bộ tiếp tục chỉ đạo các cơ sở Đoàn trực thuộc tiếp tục rà soát đội ngũ cán bộ đoàn tiến hành quy hoạch cán bộ đáp ứng nhu cầu đội ngũ cán bộ kế cận hàng năm và nhiệm kỳ tiếp theo.

Công tác bồi dưỡng và phát triển Đảng viên trẻ là một trong những trọng tâm hoạt động của Đoàn Bộ, tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Đoàn viên, thanh niên phấn đấu rèn luyện trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam". Trong năm 2015, Đoàn Bộ đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn trực thuộc tổ chức triển khai tốt việc giới thiệu đoàn viên ưu tú tham gia các lớp học cảm tình Đảng, các lớp đảng viên mới do Đảng ủy Bộ tổ chức, chất lượng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp đảm bảo đúng quy định, năm 2015 đã có 42 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng.

Mặc dù đã có nhiều cố gắng và đổi mới trong công tác chỉ đạo và tổ chức các hoạt động của đoàn trong thời gian qua, nhưng các hoạt động của Đoàn Bộ vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong quá trình triển khai và thực hiện. Công tác kiểm tra ở cơ sở chưa thực sự chủ động và thiếu kế hoạch tổng thể. Việc phát hiện và chỉ đạo kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động công tác Đoàn ở cơ sở cũng chưa chủ động. Chưa có chính sách đãi ngộ đối với cán bộ đoàn ở cơ sở nên cán bộ đoàn chưa thực sự tâm huyết với công tác đoàn; lãnh đạo nhiều đơn vị cũng chưa quan tâm, tạo điều kiện cho Đoàn thanh niên tổ chức các hoạt động.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Lê Khánh Hải nhấn mạnh, đất nước đang trên đà đổi mới và hội nhập, tình hình thế giới và trong nước mang đến nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn. Thực trạng này đòi hỏi mỗi đoàn viên, thanh niên Bộ VHTTDL hơn lúc nào hết, cần ghi nhớ, thấm nhuần sâu sắc những lời dạy của Bác Hồ, ra sức thi đua phấn đấu, vượt mọi khó khăn thử thách, rèn luyện, học tập, đẩy mạnh các hoạt động của Đoàn và phong trào thanh niên theo phương châm “Đoàn kết - Sáng tạo - Tình nguyện - Xung kích”, vì sự vững mạnh của tổ chức Đoàn, vì sự lớn mạnh và tiến bộ không ngừng của tuổi trẻ.

Thứ trưởng yêu cầu trong thời gian tới, Đoàn Thanh niên Bộ cần đặt công tác giáo dục chính trị tư tưởng là nhiệm vụ quan trọng phải được đặt lên hàng đầu, là nhiệm vụ cơ bản của tổ chức Đoàn. Đoàn Thanh niên Bộ cần có kế hoạch cụ thể cho công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục về truyền thống vẻ vang của Đảng, của đất nước, của dân tộc, của Đoàn; các hoạt động thi đua tình nguyện cần được xây dựng và triển khai gắn với sự chỉ đạo của Đoàn cấp trên, gắn với nhiệm vụ chính trị của Bộ, trên cơ sở phự hợp với khả năng, trình độ của thanh niên, hấp dẫn thanh niên, để tinh thần “đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên” phải thực sự trở thành lý tưởng sống cho thế hệ trẻ Bộ VHTTDL; quan tâm củng cố xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, đặc biệt nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của Đoàn cơ sở và Chi đoàn, khẳng định sự lớn mạnh toàn diện của Đoàn Thanh niên ở công tác đào tạo, tập huấn đội ngũ cán bộ Đoàn qua thực tiễn, tăng cường công tác kiểm tra cho cán bộ Đoàn, quan tâm duy trì sinh hoạt chi đoàn, đổi mới nội dung và tìm tòi mô hình sinh hoạt phù hợp với đặc thù của các đơn vị.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Lê Khánh Hải đã trao bằng khen của Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ VHTTDL cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2015.

CTTĐT

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×