Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Đoàn Thanh niên Bộ VHTTDL tổng kết công tác năm 2012 và triển khai công tác năm 2013

21/01/2013 | 13:40

(VP) -  Chiều 18/01, tại Hà Nội, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ VHTTDL đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2012 và triển khai công tác Đoàn năm 2013. Thứ trưởng Bộ VHTTDL Lê Khánh Hải đã tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Theo báo cáo tại Hội nghị, trong năm 2012 vừa qua, được sự chỉ đạo sâu sát của Đảng uỷ, lãnh đạo Bộ và Đoàn Khối các cơ quan Trung ương; sự quan tâm của các cấp uỷ Đảng, lãnh đạo các đơn vị, Đoàn Thanh niên Bộ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch đề ra.

Công tác xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn, Đoàn tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể chính trị được các cấp uỷ Đảng, lãnh đạo các đơn vị trong Bộ quan tâm, chỉ đạo kịp thời. Hoạt động của các Đoàn cơ sở, chi đoàn trực thuộc bước đầu đã có sự chuyển biến và dần đi vào chiều sâu, phù hợp với đặc thù nghề nghiệp, lĩnh vực công tác của các cơ quan, đơn vị, các hoạt động của Đoàn ở cơ sở đã gắn với nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của từng đơn vị.


Thứ trưởng Lê Khánh Hải phát biểu tại Hội nghị

Hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao cũng được tổ chức đều đặn. Nhiều đơn vị trực thuộc đã tham gia nhiệt tình và đạt được thành tích cao. Có thể khẳng định, công tác văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của Đoàn Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch luôn luôn được trú trọng và phát huy mạnh mẽ.

Phong trào “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác” đã được triển khai sâu rộng dưới nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, góp phần biểu dương, tôn vinh, nhân rộng điển hình tiên tiến, tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động của đoàn viên thanh niên trong Đoàn Bộ.

Phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ tổ quốc”, và “4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” được triển khai sâu rộng phù hợp với đặc thù của các đơn vị, góp phần thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Chính phủ nhằm phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội.

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo cũng chỉ ra một số hạn chế như: Các hoạt động của Đoàn Bộ vẫn chưa tìm ra những phương thức, cách thức thật sự có hiệu quả trong việc tập hợp, định hướng giáo dục thanh niên, không có những mô hình tiêu biểu, cách làm hay đề nhân rộng điển hình trong toàn đoàn.

Số lượng đoàn viên ngày càng tăng trong khi cán bộ chuyên trách công tác đoàn lại ít (02 người) nên việc đi cơ sở dự và chỉ đạo các hoạt động theo kế hoạch trong năm 2012 không đạt yêu, chưa kịp thời động viên, thao gỡ khó khăn cho cơ sở.

Ngoài ra, công tác kiểm tra ở cơ sở còn yếu và thiếu kế hoạch tổng thể. Việc phát hiện và chỉ đạo kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động công tác Đoàn ở cơ sở còn chưa chủ động. Đội ngũ cán bộ đoàn còn chưa thực sự chủ động đề xuất, tham mưu với cấp uỷ, lãnh đạo đơn vị về các hoạt động của Đoàn thanh niên.

Các hoạt động từ cấp Đoàn Bộ đến cơ sở Đoàn trực thuộc chưa thực sự tạo được chiều sâu để đáp ứng được yêu cầu của công tác. Một số cơ sở đoàn trực thuộc còn tập trung vào hoạt động chuyên môn mà lãng quên đi hoạt động đoàn, tổ chức hoạt động cho đoàn viên.


Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ báo cáo tại Hội nghị

Ở một số đơn vị, phong trào Đoàn còn chưa được triển khai sâu rộng ; chất lượng hiệu quả hoạt động còn thấp; chưa lôi cuốn được đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia các phong trào.  Chưa có chính sách đãi ngộ đối với cán bộ đoàn ở cơ sở nên cán bộ đoàn chưa thực sự tâm huyết với công tác Đoàn; lãnh đạo nhiều đơn vị còn chưa quan tâm, tạo điều kiện cho Đoàn thanh niên tổ chức các hoạt động.

Về phương hướng trong năm 2013, Đoàn Thanh niên Bộ VHTTDL cũng đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Bộ VHTTDL và Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, tham gia các hoạt động do Đoàn Khối chỉ đạo và tổ chức.

Đẩy mạnh các hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên, qua đó định hướng, giáo dục cho đoàn viên thanh niên phấn đấu học tập, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn.

Đồng thời, tổ chức hoạt động mừng Đảng, mừng xuân nhân kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2013) và chỉ đạo các hoạt động Tháng Thanh niên 2013 bằng những chương trình, hành động cụ thể, hiệu quả, thiết thực.

 Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn Bộ nhiệm kỳ 2012 - 2017, Đại hội Đoàn Khối các cơ quan Trung ương lần thứ II, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X và Tiếp tục triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Phong trào “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm việc theo lời Bác’’.

Chăm lo quyền lợi của đoàn viên, thanh niên, tham mưu với Đảng uỷ, lãnh đạo Bộ quan tâm tạo điều kiện về cơ chế chính sách cho cán bộ đoàn và tạo điều kiện về kinh phí cho các hoạt động của Đoàn Thanh niên. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao nhân kỷ niệm các sự kiện chính trị, lịch sử và các ngày Lễ lớn của đất nước.

Tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động "Nghĩa tình biên giới, hải đảo", và phong trào “Tuổi trẻ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với biển đảo quê hương”. Thực hiện nhiệm vụ do Đảng uỷ, lãnh đạo Bộ và Đoàn Khối các cơ quan Trung ương chỉ đạo.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Lê Khánh Hải đã biểu dương những thành tích và kết quả của Đoàn Bộ đã đạt được trong năm 2012, đồng thời cơ bản đồng tình với những nội dung, nhiệm vụ, chỉ tiêu, chương trình công tác năm 2013 của Đoàn Thanh niên Bộ VHTTDL đề ra.


Những tập thể xuất sắc nhận bằng khen

Thứ trưởng yêu cầu, trong thời gian tới, Đoàn Thanh niên Bộ VHTTDL cần có định hướng, những hoạt động cụ thể và đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống cách mạng, đạo đức lối sống cho thanh niên, nhằm xây dựng thế hệ thanh niên Bộ VHTTDL có trí tuệ, có ý trí vươn lên, không ngại gian khổ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có lý tưởng cao đẹp, biết hy sinh, có tinh thần xa thân vì Tổ quốc, vì công việc, có nhận thức chính trị trong sáng, biết đặt lợi ích của Tổ quốc, Dân tộc, của tập thể lên trên lợi ích cá nhân, có lối sống lạnh mạnh, vô tư không vụ lợi, giàu lòng vị tha, có năng lực nhận biết và chủ động đấu tranh chống lại những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch.

Đổi mới nội dung hoạt động để các hoạt động của Đoàn gắn với nâng cao chất lượng công tác chuyên môn, nghiệp vụ; xây dựng ước mơ, hoài bão, có khát vong vươn lên chiếm lĩnh tri thức khoa học và biết áp dụng những tiến bộ công nghệ mới vào công việc; chủ động tìm tòi, sáng tạo, cải tiến phương pháp làm việc để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Quan tâm đến việc xây dựng hình mẫu cán bộ, công chức trẻ trong thời đại mới với tác phong chuyên nghiệp, đi đầu trong cải cách thủ tục hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng, tăng cường hiệu quả và chủ động phối hợp trong công tác, đề xuất, tham mưu kịp thời các vấn đề xã hội quan tâm mà cơ quan đơn vị và Bộ quản lý.

Nâng cao tinh thần đoàn kết, nhất trí, gắn bó, thương yêu, hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau trong công tác và trong cuộc sống. Đẩy mạnh phong trào thi đua tình nguyện, gắn với sự chỉ đạo của Đoàn cấp trên, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và của Bộ, trên cơ sở phù hợp với khả năng, trình độ của thanh niên, hấp dẫn thanh niên, có tinh thần “đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên” phải thực sự trở thành lý tưởng sống cho thế hệ trẻ Bé VHTTDL.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Lê Khánh Hải và Phó Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương Nhữ Quang Cảnh đã trao bằng khen của Bộ VHTTDL và Đoàn Khối các cơ quan Trung ương cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong năm 2012.

HCTC

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×