Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Điều chỉnh ranh giới Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng

09/07/2013 | 17:08

(VP) - Ngày 05/7, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định về việc điều chỉnh ranh giới Vườn quốc gia Phong Nha - Kè Bàng, tỉnh Quảng Bình với tổng diện tích sau khi điều chỉnh là 123.326 ha (tăng 30.570 ha).

Theo quyết định, vị trí địa lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng sau khi điều chỉnh sẽ là toàn bộ Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng nằm trong ranh giới hành chính của huyện Bố Trạch và Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình. Tọa độ địa lý trên bản đồ VN 2000 là 170 21’12” đến 170 44’51” Vĩ độ Bắc; 1050 46’33” đến 1060 23’33” kinh độ Đông. Tổng diện tích Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng sau khi điều chỉnh là 123.326 ha (tăng 30.570 ha).

Diện tích các phân khu chức năng bao gồm: Phân khu bảo vệ nghiêm ngặt với diện tích 100.296 ha (tăng 28.450 ha), vị trí địa lý phân khu bảo vệ nghiêm ngặt nằm ở các xã Tân Trạch, Thượng Trạch, Xuân Trạch (huyện Bố Trạch). Hóa Sơn, Thượng Hóa (huyện Minh Hóa); phân khu phục hồi sinh thái với diện tích là 19.619 ha (tăng 2.120 ha), vị trí phân khu phục hồi sinh thái nằm trong ranh giới hành chính các xã Phúc Trạch, Sơn Trạch, Tân Trạch, Thượng Trạch, Xuân Trạch (huyện Bố Trạch); phân khu dịch vụ - hành chính với diện tích phân khu hành chính 3.411 ha, vị trí phân khu dịch vụ hành chính nằm trong ranh giới các xã Sơn Trạch và Tân Trạch (huyện Bố Trạch).

Diện tích vùng đệm nằm trên diện tích 13 xã: Dân Hóa, Hóa Sơn, Thượng Hóa và Trung Hóa (huyện Minh Hóa); Hưng Trạch, Phú Định, Phúc Trạch, Sơn Trạch, Tân Trạch, Thượng Trạch và Xuân Trạch (huyện Bố Trạch); Trường Sơn (huyện Quảng Ninh).

Mục tiêu của việc điều chỉnh nhằm bảo tồn nguyên vẹn tính đa dạng sinh học và các giá trị ngoại hạng về địa chất, địa mạo mang tính toàn cầu của khối núi đá vôi Phong Nha - Kẻ Bàng; đồng thời góp phần vào chiến lược quản lý hệ thống rừng đặc dụng Việt Nam, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

HCTC


Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×