Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Điện Biên: Thực hiện thí điểm Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình

06/11/2018 | 18:00

UBND tỉnh Điện Biên đã có văn bản số 3209/UBND-KGVX gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thực hiện thí điểm Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình ban hành kèm theo Quyết định số 4843/QĐ-BVHTTDL ngày 8/12/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tình hình thực tế của tỉnh để áp dụng triển khai thực hiện thí điểm Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trên địa bàn tỉnh. 

Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình nhằm mục đích xác định và từng bước đưa vào cuộc sống các chuẩn mực giá trị đạo đức, văn hóa con người Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; Củng cố ý thức pháp luật, đề cao đạo đức, lương tâm, trách nhiệm của mỗi người với bản thân, gia đình, cộng đồng, xã hội và đất nước; ngăn chặn sự xuống cấp về đạo đức trong gia đình và xã hội; đồng thời nâng cao nhận thức về xây dựng, giữ gìn hạnh phúc bền vững của mỗi gia đình hướng tới sự ổn định, văn minh cho toàn xã hội.

Hằng Đinh

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×