Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Điện Biên: Lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

23/11/2018 | 13:30

UBND tỉnh Điện Biên đã ban hành văn bản số 3410/UBND-KGVX về việc nâng cao chất lượng công tác lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh.

(Ảnh mang tính chất minh họa/Nguồn: baodansinh.vn)

Theo đó, UBND tỉnh đề nghị các đoàn thể tỉnh và yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh cùng các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu, quán triệt việc thực hiện các quy định của Luật Bình đẳng giới, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành. Bảo đảm việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới phải được thực hiện trong toàn bộ quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến bình đẳng giới. Cần đánh giá, phân tích nghiêm túc để phát hiện các vấn đề giới mà văn bản sẽ điều chỉnh, dự báo tác động và đề xuất các giải pháp, xác định trách nhiệm, nguồn lực để giải quyết vấn đề giới trong các chính sách, văn bản pháp luật sẽ ban hành..

Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác nâng cao kiến thức, kỹ năng lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng pháp luật cho đội ngũ cán bộ nòng cốt làm công tác xây dựng pháp luật tại các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố,…Bảo đảm sự tham gia của đại diện các cơ quan chuyên môn, tổ chức đoàn thể, chuyên gia về giới vào quá trình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật,…

Hằng Đinh

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×