Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền việc học tập và thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII

16/07/2018 | 11:32

Bộ VHTTDL vừa có công văn số 2966/BVHTTDL-TCCB về Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền việc học tập và thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII.

Theo đó, Văn bản nêu rõ, Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 “Về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 “Về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”, Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 “Về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội” của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII (sau đây gọi tắt là nghị quyết), Bộ VHTTDL đề nghị các đơn vị:

Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về những nội dung cơ bản của các nghị quyết tới toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ nhằm tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động, gắn với việc đấu tranh chống các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

 Phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 7. Ảnh mimnh họa/chinhphu.vn

Thường xuyên cập nhật, phản ánh kịp thời những thông tin về việc triển khai thực hiện các nghị quyết trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, đặc biệt là việc biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các nghị quyết.

Định kỳ báo cáo kết quả thông tin tuyên truyền việc thực hiện các nghị quyết về Bộ VHTTDL (Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 30/10 hằng năm để tổng hợp báo cáo Bộ trưởng./.

Dạ Minh

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×