Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

“Đất rừng phương Nam” có trong danh sách đăng ký kế hoạch sản xuất phim truyện Nhà nước đặt hàng?

19/10/2023 | 17:38

Cục Điện ảnh (Bộ VHTTDL) cho biết, việc đặt hàng sản xuất phim điện ảnh từ nguồn ngân sách Nhà nước được triển khai hằng năm. Theo đó, bước đầu tiên là dự kiến và lập danh sách đăng ký kế hoạch sản xuất phim trong năm từ các nguồn kịch bản của các Hãng phim Nhà nước, tư nhân.

Ngày 5.9.2018, Công ty Cổ phần sản xuất phim Hoan Khuê (HK Film) có thư ngỏ gửi Cục Điện ảnh về việc hỗ trợ đầu tư cho dự án phim Đất rừng phương Nam trong khuôn khổ chương trình sản xuất phim truyện điện ảnh do Nhà nước đặt hàng.

“Đất rừng phương Nam” có trong danh sách đăng ký kế hoạch sản xuất phim truyện Nhà nước đặt hàng? - Ảnh 1.

Căn cứ Điều 24, Luật Điện ảnh số 62/2006/QH11 và Thông tư số 15/2016/TT-BVHTTDL về quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định kịch bản văn học đối với phim có sử dụng ngân sách Nhà nước, Hội đồng Trung ương Thẩm định và tuyển chọn kịch bản phim truyện nhiệm kỳ 2017-2019 và 2019- 2021 của Bộ VHTTDL đã thực hiện các bước thẩm định kịch bản phim truyện Đất rừng phương Nam.

Căn cứ kết quả thẩm định của Hội đồng Trung ương Thẩm định và tuyển chọn kịch bản phim truyện của Bộ VHTTDL, ngày 14.6.2021, Bộ VHTTDL đã có Quyết định số 1867/QĐ-BVHTTDL về việc phê duyệt kịch bản Đất rừng phương Nam đăng ký kế hoạch sản xuất phim truyện do Nhà nước đặt hàng năm 2022.

Theo quy trình sản xuất phim sử dụng ngân sách  nhà nước tại Điều 13 Luật Điện ảnh số 62/2006/QH11, việc đăng ký phim Đất rừng phương Nam tại Quyết định số 1867/QĐ-BVHTTDL là bước đầu tiên. Sau đó đơn vị sản xuất xây dựng hồ sơ dự án  sản xuất phim (bao gồm kịch bản phân cảnh và phương án thực hiện; danh sách thành phần chính tham gia làm phim; tổng dự toán bộ phim; trang thiết bị kỹ thuật phục vụ dự án; năng lực tài chính; kế hoạch, tiến độ sản xuất, điều kiện ứng vốn) trình Hội đồng lựa chọn dự án sản xuất phim của Bộ VHTTDL phê duyệt.

Căn cứ kết quả của Hội đồng lựa chọn dự án sản xuất phim, Bộ VHTTDL sẽ ra Quyết định sản xuất phim dựa trên tổng số kinh phí được Nhà nước phê duyệt.

Tuy nhiên, sau khi cân đối nguồn kinh phí được phê duyệt cho việc đặt hàng sản xuất phim năm 2022, cùng với một số lý do khách quan khác, bộ phim không nằm trong danh sách các tác phẩm sử dụng kinh phí Nhà nước đặt hàng. Do đó, Công ty Cổ phần sản xuất phim Hoan Khuê đã tự thực hiện sản xuất bộ phim từ nguồn kinh phí của tư nhân.

PV

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×