Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Đảng ủy Khối cơ sở Bộ VHTTDL tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

09/04/2021 | 08:29

Ngày 7.4, Đảng ủy Khối cơ sở Bộ VHTTDL đã tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Đảng ủy Khối cơ sở Bộ VHTTDL tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng - Ảnh 1.

Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đến toàn bộ đảng viên trong Đảng bộ khối.

Hội nghị có sự tham dự của 430 đại biểu là Đảng ủy viên khối; Ủy viên UBKT Đảng ủy khối; Bí thư, Phó Bí thư, các đồng chí Đảng ủy viên, Chi ủy viên; trưởng, phó các cơ quan, đơn vị; cán bộ từ cấp phòng, ban, khoa, quản đốc và tương đương trở lên; BCH Công đoàn khối, Đoàn thanh niên khối; Chủ tịch Công đoàn, Bí thư đoàn cơ sở và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ khối.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo viên phổ biến các chuyên đề: Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng; những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam; những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia....

Đảng ủy Khối cơ sở Bộ VHTTDL tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng - Ảnh 2.

Bí thư Đảng ủy Khối cơ sở Bộ VHTTDL Lương Văn Nhiền báo cáo các chuyên đề tại Hội nghị.

Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Trên cơ sở đó, cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình hành động để tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, đồng thời tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết.

Hội nghị cũng đặc biệt nhấn mạnh việc phát triển văn hóa, xã hội, con người đạt nhiều kết quả quan trọng. Tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII cho thấy, nhận thức về văn hóa, xã hội, con người ngày càng toàn diện, sâu sắc hơn. Nhiều giá trị văn hóa truyền thống và di sản văn hóa được kế thừa, bảo tồn và phát huy. Văn hóa trong chính trị và trong kinh tế bước đầu được coi trọng và phát huy hiệu quả. Phát triển toàn diện con người Việt Nam đang từng bước trở thành trung tâm của chiến lược phát triển kinh tế-xã hội.


Theo Báo Văn hóa

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×