Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Đảng ủy Bộ VHTTDL tổng kết và phát động phong trào thi đua năm 2013

01/02/2013 | 00:27

(VP) - Sáng 30/1/2013, Đảng ủy Bộ VHTTDL đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2012 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2013. Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Lê Khánh Hải đã tới dự.

Theo báo cáo tai Hội nghị, năm 2012 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, trong bối cảnh đó, thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và của Đảng ủy Bộ VHTTDL, các cấp ủy, đảng trực thuộc đã triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo các đoàn thể quần chúng theo chương trình kế hoạch đề ra.

Cấp ủy đảng đã triển khai nghiêm túc việc học tập, nghiên cứu, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) và chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị, tích cực phát huy dân chủ đóng góp ý kiến xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết và lãnh đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở.

Công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là công tác phát triển đảng viên đực nhiều cấp uy quan tâm, chất lượng đảng viên kết nạp được đảm bảo đã góp phần tích cực đối với việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng, góp phần ổn định tình hình, kịp thời giải quyết vấn đề trong nội bộ, giúp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo trong cơ quan, đơn vị.

Ngoài ra, báo cáo cũng đề cập đến một số kết quả hoạt động của Đảng bộ Bộ VHTTDL trong năm 2012 như: Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; Lãnh đạo công tác xây dựng Đảng; tổ chức nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Công tác xây dựng Đảng gồm: Kiện toàn, bổ sung cấp ủy; Chỉ đạo, hướng dẫn công tác Đại hội; Công tác phát triển đảng viên, chuyển đảng chính thức và tặng Huy hiệu Đảng; công tác tập huấn cấp ủy và bồi dưỡng lý luận chính trị; Tổ chức hội thảo đóng góp ý kiến về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ cấp trên cơ sở...

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo cũng thẳng thắn nhìn nhận những mặt còn hạn chế như: việc học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Trung ương chưa được một số đảng viên, cấp ủy viên coi trọng; chưa thực sự chú trọng đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ hàng tháng để cán bộ, đảng viên thảo luận, góp ý xây dựng thường xuyên; Công tác kiểm tra, giám sát ở một số cấp ủy đảng chưa được quan tâm đúng mức, nhiều tổ chức đảng chưa xây dựng quy chế hoạt động, quy chế phối hợp của cấp ủy với chính quyền trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra; thực hiện báo cáo chuyên đề, công tác định kỳ chưa đạt yêu cầu...

Về phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2013, báo cáo cho biết, Đảng ủy Bộ VHTTDL sẽ tiếp tục chỉ đạo cấp ủy các cấp chủ động phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, lãnh đạo các đoàn thể quần chúng hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác trong năm. Trong đó, đặt ra một số mục tiêu cụ thể với 100% cấp ủy và các tổ chức Đảng triển khai việc học tập, quán triệt tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quyết định của Trung ương và của Đảng ủy Khối ban hành trong năm; 80% tổ chức cơ sở đảng trở lên đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh, trong đó có 20% tổ chức cơ sở đảng tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh tiêu biểu; 85% - 90% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 15% đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Nhân dịp này, Bí thư Đảng ủy Thứ trưởng Bộ VHTTDL Lê Khánh Hải; Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ VHTTDL Lê Anh Thơ đã trao tặng Bằng khen cho đại diện 58 đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ VHTTDL đạt tiêu chuẩn Tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh năm 2012; 13 tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ; 19 đại diện tổ chức đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2012; 6 tổ chức đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu 3 năm liền; 50 đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 3 năm liền (Đảng bộ Tổng cục TDTT góp mặt 6 Đảng viên)...

HCTC

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×