Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Đảng uỷ Bộ VHTTDL tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024

09/01/2024 | 14:38

Sáng 9/1, tại trụ sở Bộ VHTTDL, Đảng uỷ Bộ VHTTDL tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

Tạo sức bật với nhiều kết quả quan trọng

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bí thư Đảng uỷ, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông nhấn mạnh, năm 2023 là năm thứ 3 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch 5 năm 2021-2025, Ngành văn hoá, thể thao và du lịch đã tập trung triển khai có trọng tâm, trọng điểm kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị văn hóa toàn quốc năm 2021. Với phương châm: "Quyết liệt hành động, khát vọng cống hiến", toàn ngành văn hoá, thể thao và du lịch đã tạo sức bật và đạt nhiều kết quả quan trọng.

Đảng ủy Bộ VHTTDL tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 - Ảnh 1.

Bí thư Đảng uỷ, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông phát biểu khai mạc Hội nghị.

Cùng với sự nỗ lực, cố gắng của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ Trung ương, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đã phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự, lãnh đạo Bộ VHTTDL tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, để cụ thể hóa bằng các nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng, ban hành các nghị quyết, chương trình làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ để lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm 2023.

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Tạ Quang Đông đề nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu, thảo luận, đánh giá những kết quả đã đạt được trong năm 2023, chỉ ra các mặt tồn tại, hạn chế, làm rõ các nguyên nhân và bàn giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm để triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trong năm 2024.

Báo cáo tổng kết công tác năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ VHTTDL Nguyễn Tuấn Linh cho biết, năm 2023, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Thường trực Đảng ủy Bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, triển khai các nội dung công tác theo chương trình làm việc đã ban hành từ đầu năm; đồng thời chỉ đạo triển khai 5 trọng tâm công tác đã được xác định. Bên cạnh đó, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể quần chúng cơ quan Bộ triển khai thực hiện tốt các hoạt động trong năm 2023.

Đảng ủy Bộ VHTTDL tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 - Ảnh 2.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ VHTTDL Nguyễn Tuấn Linh trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Với công tác xây dựng Đảng, về chính trị, tư tưởng, đạo đức, Đảng ủy Bộ và các cấp ủy trực thuộc tiếp tục làm tốt công tác định hướng tuyên truyền, quán triệt và tổ chức tuyên truyền theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Tổ chức các hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, tuyên truyền nội dung 2 cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho cấp ủy và cán bộ chủ chốt của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; hướng dẫn các cấp ủy tổ chức tuyên truyền, quán triệt tới toàn thể đảng viên trong toàn Đảng bộ các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng.

Công tác thông tin thời sự tình hình trong nước và quốc tế được Đảng ủy Bộ và các cấp uỷ, tổ chức đảng trong Đảng bộ Bộ đẩy mạnh tuyên truyền đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thực tiễn hiện nay.

Đảng ủy Bộ đã triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 01-CT/ĐUK ngày 12/7/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về "Tăng cường bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương"; ban hành Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 Bộ VHTTDL.

Chỉ đạo các cá nhân, tập thể thuộc Bộ tham gia viết bài dự thi về bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch với tổng số 72 bài, có 1 cá nhân đoạt giải Nhì thể loại báo; 1 giải Khuyết khích cho nhóm tác giả; 1 giải trình bày sáng tạo, Đảng ủy Bộ VHTTDL đã được Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương trao tặng bằng khen có thành tích trong việc thực hiện tuyên truyền, quán triệt bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Bộ và các cấp ủy trực thuộc đã triển khai toàn diện các nhiệm vụ về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ, đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, công tác dân vận và lãnh đạo đoàn thể tiếp tục được quán triệt và triển khai thực hiện.

Phó Bí thư Đảng ủy Bộ VHTTDL nhấn mạnh, trong năm 2024, tình hình quốc tế và trong nước dự báo có nhiều thuận lợi, đan xen khó khăn, thách thức, tác động đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành và công tác xây dựng Đảng tại Đảng bộ Bộ. Kinh tế thế giới được dự báo tiếp tục xu hướng phục hồi nhưng còn nhiều rủi ro, thách thức, ảnh hưởng từ bất ổn thị trường tài chính quốc tế, an ninh, đối ngoại. Trong bối cảnh đó Đảng ủy Bộ phối hợp với Ban Cán sự đảng, lãnh đạo các cấp ủy Đảng các cơ quan, đơn vị phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2024.

Đảng ủy Bộ VHTTDL tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 - Ảnh 3.

Bí thư Đảng uỷ, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông trao Giấy khen cho 12 tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.

Tại hội nghị, trình bày tham luận với chủ đề: "Chi bộ Trung tâm Công nghệ Thông tin với công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong lĩnh vực Chuyển đổi số và Truyền thông", bà Nguyễn Thị Hoàng Lan, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm CNTT cho biết, Bộ VHTTDL là bộ quản lý nhiều lĩnh vực (văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình), Trung tâm CNTT là đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin, chuyển đổi số của Bộ VHTTDL, đảm nhận trọng trách khâu nối về công nghệ tới tất cả các đơn vị trong Bộ.

Tuy còn nhiều khó khăn cả về nhân lực và công nghệ nhưng với tinh thần quyết liệt của cấp ủy và chi bộ, Trung tâm đã chủ động thay đổi cách tiếp cận để hỗ trợ hiệu quả hơn cho các đơn vị trong Bộ về chuyển đổi số; Triển khai các lớp bồi dưỡng, hội thảo… để nâng cao chất lượng nhân sự cho chính đơn vị mình và các đơn vị trong Bộ nhằm phục vụ tốt nhất cho nhiệm vụ chuyển đổi số.

Trong năm 2023, nhiệm vụ chuyển đổi số của Bộ đã đạt được những kết quả tốt và được Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông đánh giá cao, cụ thể: Bộ VHTTDL đã tăng 1 bậc trong xếp hạng đánh giá về chuyển đổi số (DTI) năm 2022 đứng thứ 7/17 Bộ, ngành và xếp hạng thứ 1 về chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông năm 2022 (ICT Index 2022).

Đảng ủy Bộ VHTTDL tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 - Ảnh 4.

Bà Nguyễn Thị Hoàng Lan, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm CNTT phát biểu tham luận.

Cũng theo bà Nguyễn Thị Hoàng Lan, bên cạnh chức năng là đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin, chuyển đổi số của Bộ VHTTDL, Trung tâm CNTT còn được giao vận hành Báo điện tử Tổ Quốc. Trong năm 2023, được sự chỉ đạo sát sao của Ban Cán sự đảng Bộ và các cấp ủy Đảng, Chi bộ Trung tâm CNTT đã đẩy mạnh nhiệm vụ tuyên truyền, quán triệt, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trên Báo điện tử Tổ Quốc.

Với vai trò là cơ quan báo chí truyền thông, Báo điện tử Tổ Quốc đã ý thức được trách nhiệm của mình trong công tác xây dựng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới theo tinh thần của Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị.

Trong các sự kiện quan trọng của đất nước cũng như của Ngành văn hoá, thể thao và du lịch, Báo đều có các tuyến bài công phu, chất lượng, nhận được sự quan tâm, chú ý của dư luận. Qua đó giúp bạn đọc có được những thông tin chính thống, chuẩn xác từ các cơ quan quản lý, góp phần định hướng dư luận, đặc biệt là dư luận trên môi trường mạng hiểu đúng, hiểu rõ về công tác quản lý VHTTDL.

Đặc biệt, tác phẩm báo chí "Xây dựng văn hóa liêm chính trong cán bộ, đảng viên" (3 kỳ) của Báo điện tử Tổ Quốc đã được trao Giải Nhì Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023. Báo cũng đoạt 1 giải C - Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân (Giải Diên Hồng) lần thứ hai (1/2024) và giải Khuyến khích với tác phẩm: "Dấu ấn đổi mới qua nửa nhiệm kỳ Quốc hội XV" tại giải Diên Hồng lần thứ nhất (6/2023); được trao giải tập thể và 2 giải khuyến khích tại Giải báo chí toàn quốc vì sự nghiệp phát triển VHTTDL cùng một số giải thưởng khác.

"Từ thành công trên đây chúng tôi rút ra một điều rất sâu sắc là cần có tinh thần tiến công của Đảng, nắm chắc các nghị quyết của Đảng ủy Khối, của Ban cán sự Đảng, Đảng ủy Bộ và Lãnh đạo Bộ từ đó quán triệt vào kế hoạch, triển khai nhiệm vụ của Trung tâm và các đơn vị trong Bộ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao", bà Nguyễn Thị Hoang Lan bày tỏ.

Các đại biểu trình bày tham luận.

Hội nghị cũng nghe tham luận với chủ đề: "Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác dân vận năm 2023, nhiệm vụ giải pháp thực hiện công tác dân vận năm 2024 của Đảng bộ Cục Văn hóa cơ sở" do bà Ninh Thị Thu Hương, Bí thư Đảng uỷ, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở trình bày; Tham luận "Kết quả lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát 2023; nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát năm 2024 tại Đảng bộ Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội" do ông Trịnh Cao Khải, Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội trình bày và lắng nghe nhiều ý kiến trao đổi, thảo luận của lãnh đạo các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc.

Góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành năm 2023

Phát biểu tại hội nghị, bà Hà Thị Trang, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương khẳng định, năm 2023, tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ VHTTDL đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng và đảng viên, cán bộ, công chức, người lao động trong toàn Đảng bộ nỗ lực phấn đấu với quyết tâm cao, chủ động, sáng tạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết đại hội Đảng bộ. Đặc biệt là 5 nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra trong năm 2023 về công tác xây dựng Đảng và góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành năm 2023, với các con số minh chứng hết sức phấn khởi.

Năm 2023, Công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ đã được chú trọng và triển khai bài bản, Đảng ủy thường xuyên quan tâm đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; quán triệt đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của Đảng ủy Khối tới cán bộ, đảng viên lựa chọn nội dung phù hợp với đặc thù đơn vị để xây dựng kế hoạch, chương trình hành động và tổ chức thực hiện có hiệu quả, mỗi cán bộ đảng viên đã có chuyển biến tích cực, thực sự lan tỏa và đi vào chiều sâu; Việc thực hiện Chỉ thị 05 kết quả đạt được thực chất hơn; Triển khai có hiệu quả cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng do Đảng ủy Khối tổ chức năm 2023 với số lượng 72 bài dự thi và 3 tác phẩm đoạt giải.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chúc mừng và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ Bộ VHTTDL đã đạt được trong năm vừa qua.

Đảng ủy Bộ VHTTDL tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 - Ảnh 6.

Bà Hà Thị Trang, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu tại Hội nghị.

Gợi mở thêm một số vấn đề trong công tác xây dựng đảng thời gian tới, bà Hà Thị Trang cho rằng, Đảng ủy Bộ VHTTDL cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của ngành.

Đảng bộ cần đặc biệt coi trọng và làm thật tốt công tác giáo dục chính trị, ngăn chặn đẩy lùi tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, các biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

Bên cạnh đó, tiếp tục xây dựng chi bộ, Đảng bộ đoàn kết, thật sự trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, cụ thể hóa trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đặc biệt, thực hiện tốt chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát với phương châm giám sát rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm; Tăng cường hơn nữa sự phối hợp có hiệu quả giữa Đảng ủy và Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ, giữa các cấp ủy và lãnh đạo cục, vụ, đơn vị.

Phát biểu tiếp thu các ý kiến tại Hội nghị, Bí thư Đảng uỷ, Thứ trưởng Bộ VHTTLD Tạ Quang Đông nhấn mạnh, năm 2024 dự báo có nhiều khó khăn và thách thức. Do vậy, Đảng ủy Bộ sẽ cần phát huy tốt hơn nữa vài trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch đề ra trong năm 2024. Trọng tâm chỉ đạo làm tốt công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện tốt các kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị văn hóa toàn quốc năm 2021 và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị tổng kết ngành năm 2023.

Đảng ủy Bộ VHTTDL tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 - Ảnh 7.

Bí thư Đảng uỷ, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông phát biểu tại Hội nghị.

Bên cạnh đó, tiếp tục phổ biến, quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương và Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Bộ VHTTDL; tuyên truyền, quán triệt các sự kiện quan trọng của đất nước; tiếp tục thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XIII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, thực hiện giám sát mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, chủ động phòng ngừa vi phạm của tổ chức, đảng viên; lãnh đạo đảng viên, công chức, viên chức, người lao động nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực chủ động tham mưu, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chuyên môn chính trị của Bộ và của ngành trong năm 2024.

Đồng thời, chỉ đạo triển khai thực hiện hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra tại Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng các cấp.

Tại Hội nghị, Đảng ủy Bộ VHTTDL đã Công bố các quyết định khen thưởng năm 2023 và tổ chức trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Theo đó, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tặng Bằng khen cho Đảng ủy Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam, trực thuộc Đảng ủy Bộ VHTTDL do có nhiều thách tích trong dịp kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống của Đảng ủy Khối.

Đảng ủy Bộ VHTTDL tặng Giấy khen cho 12 tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023, 1 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ bộ phận, 10 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2019-2023) và 23 đảng viên thuộc các Chi bộ, Đảng bộ bộ phận khối các Vụ thuộc Đảng ủy Bộ đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Xuân Trường - Ảnh: Nam Nguyễn

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×