Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Đảng ủy Bộ VHTTDL tổ chức thành công, hiệu quả Hội nghị thông tin chuyên đề

17/06/2016 | 18:51

Sáng ngày 9/6, tại Hà Nội, Đảng uỷ Bộ VHTTDL đã tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề về "Kết quả công tác đấu tranh, phòng chống các hoạt động sai trái của các thế lực thù địch, phản động trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa trong những năm vừa qua, dự báo tình hình và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới".


Hội nghị đã vinh dự được thiếu tướng Trương Giang Long - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị, Công an Nhân dân, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân Bộ Công an đến truyền đạt các nội dung của Hội nghị trong chuyên đề lần này.

Đến dự Hội nghị thông tin chuyên đề có đồng chí Phùng Minh Cường - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ, các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ, Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy Bộ VHTTDL, cấp ủy viên và trưởng, phó các đơn vị của 75 tổ chức Đảng trực thuộc Đảng ủy Tổng cục Thể dục thể thao, Đảng ủy Tổng cục Du lịch cùng toàn thể đảng viên khối cơ quan tham mưu tại Bộ VHTTDL.Thiếu tướng Trương Giang Long - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị, Công an Nhân dân,
Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân Bộ Công an truyền đạt các nội dung
của Hội nghị trong chuyên đề lần này


Tại Hội nghị, thiếu tướng Trương Giang Long - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị, Công an Nhân dân, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân Bộ Công an đã cung cấp cho các đại biểu những kết quả và thành công quan trọng trong công tác phòng, chống các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động trong các lĩnh vực tư tưởng, văn hoá của Đảng, Nhà nước ta.

Trong đó, thiếu tướng Trương Giang Long nhấn mạnh: Là một quốc gia đang phát triển, Việt Nam đang chịu những tác động hết sức to lớn từ tiến trình toàn cầu hóa. Chúng ta có nhiều thời cơ, vận hội mới để phát triển đất nước theo hướng kinh tế thị trường, nhưng cũng gặp không ít nguy cơ, thách thức lớn, đặc biệt đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, nhất là trong lĩnh vực tư tưởng văn hoá. Toàn cầu hóa đang tác động sâu sắc, tạo nên những thay đổi ở các cấp độ khác nhau trên tất cả các lĩnh cực của đời sống xã hội ở nước ta.Toàn cảnh Hội nghị

Nhờ mở rộng không gian giao lưu quốc tế, chúng ta có khả năng, điều kiện nâng cao tầm nhìn, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, nâng cao sự hiểu biết về nền văn hóa thế giới, làm phong phú thêm đời sống văn hóa, tinh thần của dân tộc Việt Nam. Song, văn hóa cũng là một trong những lĩnh vực chịu nhiều tác động, ảnh hưởng nhất từ tiến trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, bởi đây là lĩnh vực nhạy cảm. Từ những khó khăn phức tạp đó, báo cáo viên chỉ rõ những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước để chủ động trong công tác bảo đảm an ninh trên lĩnh vực văn hóa - tư tưởng,, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những thông tin được các đại biểu lĩnh hội được từ Hội nghị thông tin chuyên đề lần này, được đánh giá là rất bổ ích, ý nghĩa đối với các đồng chí đảng viên, đặc biệt là các đồng chí đang làm công tác quản lý tại các đơn vị. Từ Hội nghị lần này sẽ giúp cho mỗi cá nhân đảng viên ý thức, định hướng đúng đắn về tư tưởng chính trị, nắm vững đường lối chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước hiện nay trong công cuộc phát triển và bảo vệ đất nước, từ đó phổ biến tốt công tác định hướng tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tại mỗi đơn vị mình đang công tác./.

(Nguồn: Website Tổng cục Thể dục Thể thao)

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×