Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Đảng ủy Bộ VHTTDL tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng chính trị cho đảng viên mới năm 2022

05/12/2022 | 16:49

Ngày 5/12, tại Hà Nội, Đảng uỷ Bộ VHTTDL tổ chức Khai giảng lớp bồi dưỡng chính trị cho đảng viên mới năm 2022.

Phát biểu tại Lễ khai giảng, bà Nguyễn Thị Hạnh, Uỷ viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ VHTTDL cho biết, thực hiện chương trình công tác năm 2022, Đảng ủy Bộ VHTTDL tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng ủy Bộ.

Đảng ủy Bộ VHTTDL tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng chính trị cho đảng viên mới năm 2022 - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Hạnh, Uỷ viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ VHTTDL phát biểu Khai giảng lớp bồi dưỡng chính trị cho đảng viên mới năm 2022.

Lớp bồi dưỡng được tổ chức trong thời gian 5 ngày (từ ngày 5 đến ngày 9/12) với sự tham gia của 68 đảng viên mới từ 30 tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy Bộ VHTTDL.

Đảng ủy Bộ VHTTDL tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng chính trị cho đảng viên mới năm 2022 - Ảnh 2.

Lớp bồi dưỡng được tổ chức từ ngày 5 - 9/12 với sự tham gia của 68 học viên.

Chương trình học tập lý luận chính trị cho đảng viên mới do Trung ương quy định gồm 10 bài:

Bài 1: Chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam.

Bài 2: Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam.

Bài 3: Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ XHCN, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN.

Bài 4: Phát triển Kinh tế - Xã hội.

Bài 5: Phát triển Văn hóa – Xã hội

Bài 6. Tăng cường Quốc phòng, An ninh bảo vệ vùng chắc Tổ quốc, giữ vùng môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự xã hội.

Bài 7: Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế.

Bài 8: Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở.

Bài 9: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Bài 10: Phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Theo bà Nguyễn Thị Hạnh, đây là nội dung học tập bắt buộc, là một trong những điều kiện cần thiết, quan trọng đảm bảo trước khi đảng viên dự bị trở thành đảng viên chính thức. Qua chương trình này, giúp các đảng viên mới hiểu được những kiến thức cơ bản, cốt lỗi về Chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; về những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam và những nhiệm vụ của người đảng viên.

Trên cơ sở đó, mỗi đảng viên mới cần xây dựng cho mình kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức, xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đảng ủy Bộ VHTTDL tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng chính trị cho đảng viên mới năm 2022 - Ảnh 3.

Đảng ủy Bộ VHTTDL tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng chính trị cho đảng viên mới năm 2022 - Ảnh 4.

Quang cảnh lớp học.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ VHTTDL, bà Nguyễn Thị Hạnh yêu cầu các học viên học tập một cách nghiêm túc, đảm bảo chất lượng, thời gian và làm tốt bài thu hoạch theo chương trình của Ban Tổ chức lớp học đề ra.

Đồng thời, yêu cầu cấp ủy đảng có đảng viên tham dự lớp học hôm nay, sau chương trình học tập lý luận chính trị này, tiếp tục giáo dục, bồi dưỡng và phân công đảng viên chính thức giúp đỡ để những đảng viên mới sau 12 tháng thử thách có đủ điều kiện trở thành đảng viên chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam.

"Công tác giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới là trách nhiệm thường xuyên hàng năm của các cấp ủy đảng, đồng thời là trách nhiệm của Đảng ủy Bộ VHTTDL, có ý nghĩa hết sức quan trọng trong công tác xây dựng Đảng; mỗi tổ chức cơ sở đảng, mỗi đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ này là làm tăng thêm chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, tăng thêm sức mạnh, sức chiến đấu của Đảng", Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ VHTTDL phát biểu./.

Xuân Trường

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×