Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Đảng ủy Bộ VHTTDL tổ chức Hội nghị quán triệt các nội dung Hội nghị lần thứ 8 BCH Trung ương Đảng khóa XII

08/01/2019 | 16:20

Sáng 8/1, tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ, Hà Nội, Đảng ủy Bộ VHTTDL đã tổ chức Hội nghị quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị lần thứ 8 BCH Trung ương Đảng khóa XII.

Đảng ủy Bộ VHTTDL tổ chức Hội nghị quán triệt các nội dung Hội nghị lần thứ 8 BCH Trung ương Đảng khóa XII - Ảnh 1.

Hội nghị Đảng viên học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung của Hội nghị Trung ương 8 khóa XII của Đảng do Đảng ủy Bộ VHTTDL tổ chức

Ông Lê Văn Thái - Báo cáo viên Trung ương, nguyên Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phổ biến các nội dung của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 BCH Trung ương Đảng khóa XII (sau đây gọi tắt là Hội nghị Trung ương 8 khóa XII).

Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8 ban hành những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách đã cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra, liên quan đến phát triển kinh tế biển gắn với phát triển xã hội, bảo vệ tài nguyên, môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, hợp tác quốc tế về biển; cùng với đó là việc thực hiện Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên là hết sức cần thiết, sẽ góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên; góp phần ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, tham nhũng, tiêu cực, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Đảng ủy Bộ VHTTDL tổ chức Hội nghị quán triệt các nội dung Hội nghị lần thứ 8 BCH Trung ương Đảng khóa XII - Ảnh 2.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các đảng viên, công chức Khối Nghiên cứu Xuất bản; Khối Di sản, Mỹ thuật Triển lãm; Khối Doanh nghiệp của Bộ VHTTDL đã nghe ông Lê Văn Thái phổ biến, quán triệt triển khai các nội dung Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 8 Khóa XII: Tình hình kinh tế - xã hội trong nước năm 2018 và định hướng năm 2019; nội dung Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên BCH Trung ương Đảng. Các nghị quyết, quy định, kết luận lần này là những vấn đề quan trọng liên quan trực tiếp đến việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh do Đại hội XII của Đảng đề ra./.

Hồng Hà- Nam Nguyễn

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×