Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Đảng ủy Bộ VHTTDL tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng

21/07/2016 | 15:43

Ngày 21/7, tại Bảo tàng lịch sử Việt Nam (Hà Nội), đã diễn ra Hội nghị Học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng dành cho khối Di sản – Mỹ thuật – Triển lãm.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Phùng Minh Cường Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng chí Vũ Đức Nam, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cùng hơn 400 Đảng viên khối Di sản – Mỹ thuật – Triển lãm Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Phùng Minh Cường- Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ VHTTDL khẳng định, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã được tổ chức thành công và đạt kết quả tốt đẹp. Với ý thức trách nhiệm cao trước Đảng, nhân dân và đất nước, Đại hội đã thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ và nhất trí cao thông qua 05 văn kiện quan trọng không chỉ có ý nghĩa trong giai đoạn trước mắt mà còn mang tầm chiến lược lâu dài đối với sự phát triển đất nước.Đồng chí Vũ Đức Nam, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

Tiếp đến, đồng chí Vũ Đức Nam, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương truyền đạt nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Theo đó, điểm mới về nhiệm vụ của Đại hội Đảng lần thứ XII so với Đại hội XI là từ thực tiễn hoạt động thực hiện nhiệm vụ Đại hội XI của Đảng để tiếp tục phát triển tư duy lý luận của Đảng theo hướng toàn diện hơn, sâu sắc hơn; phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, ra soát, điều chỉnh, bổ sung để quyết định những nhiệm vụ mới.

Đại hội XII có nhiệm vụ lớn lao là hình thành chủ trương, mục tiêu và nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới đáp ứng yêu cầu của thực tiễn đặt ra và kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân.Cán bộ, Đảng viên tại hội nghị

Chủ đề của Đại hội Đảng lần thứ XII, đồng thời cũng là chủ đề của Báo cáo chính trị là: “Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới ; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Đồng chí Vũ Đức Nam đã trình bày có hệ thống 5 điểm mới quan trọng trong chủ đề Đại hội Đảng lần thứ XII.
Một là, về thành tố: “sự lãnh đạo của Đảng”. Hai là về thành tố “dân tộc, dân chủ”. Ba là, về thành tố “đổi mới”. Bốn là, về thành tố “bảo vệ Tổ quốc” và năm là, về thành tố “mục tiêu xây dựng đất nước”.

Phần cuối, đồng chí Phùng Minh Cường hướng dẫn các học viên tham dự Hội nghị viết thu hoạch cá nhân và bế mạc Hội nghị.

Hà Anh

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×