Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

30/06/2021 | 16:04

Sáng 30/6, tại Trụ sở Bộ VHTTDL, Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã kết nối với Hội nghị trực tuyến Nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ Khối các cơ quan trung ương nhiệm kỳ 2020 – 2025, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Chủ trì Hội nghị có ông Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối; các Phó Bí thư Đảng ủy Khối: Lại Xuân Lâm, Đỗ Việt Hà, Nguyễn Quang Trường.

Về phía Đảng ủy Bộ VHTTDL, chủ trì điểm cầu là Phó Bí thư thường trực Nguyễn Tuấn Linh cùng các Ủy viên BCH Đảng bộ, Ủy viên UBKT Đảng ủy Bộ VHTTDL; Bí thư, Phó Bí thư của 72 tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy Bộ; Ủy viên BCH các Đảng bộ: BQL Làng VHDL các dân tộc Việt Nam, Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội; Tổng cục Du lịch; Tổng cục TDTT; Đại diện Ban thường vụ: Công đoàn Bộ; Đoàn Thanh niên Bộ; Hội Cựu chiến binh cơ quan Bộ.

Hội nghị trực tuyến kết nối với 252 điểm cầu trong toàn Đảng bộ Khối và gần 6.000 đảng viên tham dự.

Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng - Ảnh 1.

Ông Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu khai mạc Hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối Huỳnh Tấn Việt nhấn mạnh nội dung Hội nghị này cụ thể hóa thực hiện Chỉ thị 01-CT/TW ngày 9/3/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII và Kế hoạch số 19-KH/ĐUK ngày 6/4/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ khối nhiệm kỳ 2020-2025.

Bí thư Đảng ủy Khối Huỳnh Tấn Việt cho rằng, sau mỗi kỳ Đại hội của Đảng, việc tổ chức, nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội; xây dựng và triển khai Chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội là yêu cầu bắt buộc đối với các tổ chức đảng và đảng viên. Việc tổ chức, nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng phải đảm bảo nghiêm túc, làm cho mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững, hiểu sâu, thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết của Đảng, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, giúp thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối.

Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng - Ảnh 2.

Đảng ủy Bộ VHTTDL đã kết nối với Hội nghị trực tuyến Nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ Khối các cơ quan trung ương nhiệm kỳ 2020 – 2025, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Tại Hội nghị, ông Huỳnh Tấn Việt tin tưởng với quyết tâm của toàn Đảng bộ, sự nỗ lực của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, sự đồng lòng, đoàn kết, nhất trí của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XIII sẽ sớm đi vào cuộc sống, biến những quyết định của Đại hội thành hiện thực sinh động trong thực tế; các chỉ tiêu, nhiệm vụ sẽ được hoàn thành vượt mức, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng Đảng bộ Khối trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Chương trình Hội nghị quán triệt, triển khai các nội dung: Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 – 2025; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng (do Phó Bí thư Đảng ủy Khối Lại Xuân Lâm thực hiện); Quán triệt nội dung Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" (do Viện trưởng Viện Triết học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh PGS.TS Đặng Quang Định thực hiện).

Trong nội dung Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" đã nhấn mạnh: "Điều hết sức quan trọng là phải luôn luôn kiên định và vững vàng trên nền tảng tư tưởng lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin – học thuyết khoa học và cách mạng của giai cấp công nhân và quần chúng lao động. Tính khoa học và cách mạng triệt để của chủ nghĩa Mác – Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh là những giá trị bền vững, đã và đang được những người cách mạng theo đuổi và thực hiện. Nó sẽ còn tiếp tục phát triển và có sức sống trong thực tiễn cách mạng cũng như trong thực tiễn phát triển của khoa học. Chúng ta cần tiếp thu, bổ sung một cách có chọn lọc trên tinh thần phê phán và sáng tạo những thành tựu mới nhất về tư tưởng và khoa học để chủ nghĩa, học thuyết của chúng ta luôn tươi mới, luôn luôn được tiếp thêm sinh lực mới, mang hơi thở của thời đại, không rơi vào xơ cứng, trì trệ, lạc hậu so với đời sống".

Hà Anh

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×