Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Đại hội Đảng bộ Văn phòng Bộ VHTTDL lần thứ VIII

30/06/2015 | 15:56

Ngày 26/6, tại trụ sở Bộ VHTTDL, Đảng bộ Văn phòng Bộ VHTTDL đã tổ chức Đại hội lần thứ VIII nhiệm kỳ 2015-2020. Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ VHTTDL – Lê Khánh Hải cùng gần 70 đảng viên thuộc Đảng bộ Văn phòng Bộ đã tới dự.


Thứ trưởng Lê Khánh Hải phát biểu tại Đại hội

Theo báo cáo tại Đại hội, trong nhiệm kỳ VII, trước những biến động lớn về nhiệm vụ chính trị và tổ chức nhân sự, Đảng bộ Văn phòng Bộ VHTTDL đã tập trung lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của Văn phòng, nhanh chóng ổn định, đảm bảo giúp lãnh đạo Bộ trong công tác tham mưu điều hành hành chính và đảm bảo hậu cần phục vụ công tác của cơ quan Bộ.

Về công tác tư tưởng, Đảng bộ Văn phòng đã tổ chức cho đảng viên của Đảng bộ được học tập, nghiên cứu, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước; các buổi nghe thời sự, các cuộc thi về Đảng, về Bác do Đảng ủy Bộ và Đảng bộ Văn phòng tổ chức.

Hàng năm, Đảng bộ đều chú trọng chỉ đạo các chi bộ xem xét lựa chọn giới thiệu quần chúng ưu tú đi dự các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, các đảng viên mới đều được học lớp bồi dưỡng lý luận chính trị do Đảng ủy Bộ tổ chức.

Về công tác tổ chức, tại Đại hội nhiệm kỳ VII, Đảng bộ Văn phòng có 9 chi bộ trực thuộc, đến nay sau khi thực hiện Quyết định số 19/2008/QĐ-BVHTTDL, ngày 18/3/2008 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Bộ, Đảng bộ hiện nay có 70 đảng viên đã sắp xếp tổ chức lại thành 10 chi bộ trực thuộc.

Công tác phát triển đảng viên được đưa vào kế hoạch của các chi bộ và Đảng bộ. Nhiệm kỳ 2010-2015 Đảng bộ kết nạp 12 đảng viên, đảng viên mới kết nạp hầu hết là cán bộ trẻ, có trình độ năng lực công tác, có ý chí phấn đấu vươn lên.

Về công tác đoàn thể quần chúng, Đảng bộ luôn nêu cao vai trò lãnh đạo toàn diện đối với đơn vị, chú trọng phát huy thực hiện quy chế dân chủ; phối hợp với chính quyền, công đoàn, đoàn thanh niên trong nhiệm vụ xây dựng, phát triển đơn vị vững mạnh toàn diện.

Về phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ nhiệm kỳ VIII, Đảng bộ tập trung lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, xây dựng chương trình hành động và tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ VHTTDL nhiệm kỳ 2015-2020; đổi mới hoạt động của Đảng bộ và phát huy dân chủ, làm tốt công tác tư tưởng giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.


Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2015-2020 ra mắt Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, Thứ trưởng Lê Khánh Hải ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ Văn phòng Bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ 2010-2015, đồng thời nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ đặt ra trong nhiệm kỳ 2015-2020. Thứ trưởng đề nghị, trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Văn phòng cần tập trung cao hơn, có những giải pháp quyết liệt trong Đảng bộ và quần chúng; phải thường xuyên đẩy mạnh, học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và chuyên môn, trong đó có vấn đề gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nói đi đôi với làm, chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị đối với công chức, viên chức, trọng tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của đảng bộ.

Về công tác nhân sự và bầu cử Đại hội, Thứ trưởng đề nghị Đảng bộ Văn phòng thực hiện đúng các quy định theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Đảng ủy Bộ VHTTDL; phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ để lựa chọn ra đại biểu xứng đáng nhất để bầu vào các chức danh trong cấp ủy nhiệm kỳ này.

Sau khi tiếp thu các ý kiến góp ý tại Đại hội và ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Lê Khánh Hải, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 09 đồng chí tiêu biểu cho ý chí và trí tuệ của Đảng bộ, có cơ cấu phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ. Đồng thời, Đại hội cũng bầu ra 05 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đảng bộ Bộ VHTTDL.

CTTĐT

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×