Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

26/12/2010 | 11:39

Sau 2 ngày làm việc, chiều 24/12, Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2010-2015 đã kết thúc tốt đẹp và hoàn thành chương trình đề ra. Đồng chí Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương đến dự và trao Huân chương Lao động cho Đảng bộ.

Phấn đấu mỗi năm kết nạp 2.700-3.000 đảng viên mới

Tại Đại hội lần này, các đại biểu đã tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, thảo luận và thông qua Nghị quyết của Đại hội. Các đại biểu cũng đã sôi nổi thảo luận, góp ý vào các Văn kiện Đại hội lần thứ XI của Đảng.

Chiều 23/12, Đại hội đã thông qua danh sách và tiến hành bầu Ban chấp hành khóa mới gồm 55 đồng chí. Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành đã bầu Ban Thường vụ gồm 15 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Minh Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy được bầu làm Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2010-2015. Các đồng chí: Trần Hồng Hà, Nguyễn Hải Đường, Lê Mạnh Hùng tiếp tục trúng cử Phó Bí thư Đảng ủy Khối. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI gồm 32 đại biểu chính thức và 5 đại biểu dự khuyết.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội với mục tiêu: Phát huy sức mạnh đoàn kết toàn Đảng bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu và vai trò hạt nhân chính trị của các tổ chức đảng, vai trò tiên phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên; lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị ở Trung ương, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội dại biểu Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2010-2015, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Một số chỉ tiêu chính được Đại hội thông qua như: Phấn đấu 100% cán bộ, đảng viên được học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. Xây dựng chương trình công tác và chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, từng năm của cấp ủy; Trên 90% cấp ủy trực thuộc Đảng ủy Khối xây dựng và thực hiện tốt chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; Trên 80% cấp ủy trực thuộc Đảng ủy Khối xây dựng và thực hiện tốt quy chế làm việc, quy chế phối hợp công tác giữa cấp ủy với ban cán sự đảng, đảng đoàn, lãnh đạo cơ quan, đơn vị và quy chế thực hiện dân chủ trong cơ quan, đơn vị; 100% đảng ủy cấp trên cơ sở lập, củng cố, kiện toàn cơ quan chuyên trách công tác đảng; Hằng năm có ít nhất 95% đảng viên được xếp loại đủ tư cách, hoàn thành nhiệm vụ trở lên.

Phấn đấu mỗi năm tổ chức bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 4.000-5.000 quần chúng ưu tú, kết nạp 2.700-3.000 đảng viên mới; 100% đảng viên dự bị được chuyển đảng chính thức. Mỗi năm có ít nhất 80% đảng bộ, chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh, trong đó có ít nhất 15% đảng bộ, chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.

   
Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao
Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ Khối

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao
Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Đ/c Hoàng Xuân Cừ,
Bí thư Đảng ủy Khối nhiệm kỳ (2007 – 2010)

Xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh

Để đạt được các mục tiêu đó, Đại hội lần này đã đề ra các giải pháp chính: Tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực hoạt động thực tiễn và ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, xác định công tác kiểm tra, giám sát là một nội dung và phương thức lãnh đạo quan trọng của các cấp ủy đảng; đưa công tác kiểm tra, giám sát cửa cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp vào nền nếp. Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy; phát huy vai trò của các đoàn thể, tổ chức xã hội, xây dựng tổ chức đảng, cơ quan, đoàn thể thực sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; gắn xây dựng tổ chức đảng với xây dựng cơ quan và làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Cuộc vận động ""Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"". Tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, đưa công tác dân vận ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đồng chí Nguyễn Thị Doan, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ Khối và Huân chương Độc lập hạng Nhất cho đồng chí Hoàng Xuân Cừ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối nhiệm kỳ (2007 – 2010).

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Doan nhấn mạnh: Trong những năm qua, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đã sớm khẳng định vị thế của mình là cơ quan nghiên cứu, tham mưu ở tầm chiến lược hoạt động, chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; có vai trò quyết định trong lãnh đạo, quản lý điều hành và tổ chức thực hiện những vấn đề lớn ở tầm vĩ mô. Thực tế cho thấy, hoạt động của Đảng ủy Khối trong thời gian vừa qua đã không phụ lòng tin của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Đồng chí Nguyễn Minh Quang cho biết, các văn kiện được thông qua Đại hội lần này là sự kết tinh của những đóng góp trí tuệ và kết quả của quá trình hoạt động thực tiễn của các cấp ủy đảng và đảng viên trong toàn Đảng bộ và còn có ý nghĩa to lớn hơn trong bối cảnh ra đời của Đảng bộ có nhiều khó khăn phức tạp; biểu hiện sự quyết tâm của toàn Đảng bộ trong nhiệm kỳ tới, phấn đấu để chủ đề của Đại hội đi vào cuộc sống.

Đồng chí Nguyễn Minh Quang đề nghị, xuất phát từ vị trí, vai trò của Đảng bộ Khối, các cấp ủy cần phát huy những thành tựu đã đạt được, khắc phục khó khăn, thiếu sót, khuyết điểm, tổ chức và động viên mọi cán bộ, đảng viên, các đoàn thể, tổ chức xã hội nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm việc với năng suất, chất lượng và hiệu quả cao, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.

Ngay sau Đại hội, các cấp ủy phải tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết của Đại hội; tổ chức tuyên truyền rộng rãi trong toàn Đảng bộ về kết quả của Đại hội và có kế hoạch cụ thể, chương trình hành động thiết thực để đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống.

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×