Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Đại hội Đảng bộ Bảo tàng Lịch sử quốc gia lần thứ I

20/04/2015 | 16:56

Được lựa chọn là đại hội thí điểm để rút kinh nghiệm tổ chức đại hội tại các đơn vị trực thuộc Đảng bộ Bộ VHTTDL, ngày 15/04/2015, tại số 25 Tông Đản, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Bảo tàng Lịch sử quốc gia Việt Nam đã tổ chức Đại hội lần thứ I (nhiệm kỳ 2015-2020).

Tới dự và chỉ đạo đại hội có: Đồng chí Lê Khánh Hải - Ủy viên Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ VHTTDL; đồng chí Lê Anh Thơ - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ VHTTDL; cùng các đồng chí trong BCH, Văn phòng Đảng ủy Bộ và đại diện thường vụ của 76 Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Bộ VHTTDL.

 
Thứ trưởng Lê Khánh Hải tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ Bảo tàng Lịch sử quốc gia nhiệm kỳ 2015 -2020

Theo báo cáo tại Đại hội, nhiệm kỳ 2010 - 2015 vừa qua của Đảng bộ Bảo tàng Lịch sử quốc gia có ý nghĩa, vai trò rất lớn trong việc sắp xếp bộ máy tổ chức, có sự chuyển giao các vị trí lãnh đạo, quản lý. Tập thể cấp ủy đã phát huy truyền thống của Bảo tàng Lịch sử quốc gia đoàn kết, thống nhất, thực hiện các nhiệm vụ chính trị và chuyên môn góp phần vào sự nghiệp gìn giữ và phát huy giá trị lịch sử văn hóa dân tộc; từng bước đảm bảo các chế độ chính sách, chăm lo đời sống để viên chức và người lao động yên tâm công tác. Nội bộ ổn định, tập thể cấp ủy và các đảng viên luôn gương mẫu, thực hiện đúng vai trò lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng, công tác chuyên môn và xây dựng đảng.

Báo cáo cũng chỉ ra những khuyết điểm, tồn tại, các mặt còn hạn chế cần khắc phục để đáp  ứng được yêu cầu, nhiệm vụ của tình hình hoạt động hiện nay. Ví dụ như, cần chú trọng hơn nữa trong công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kế cận ở các vị trí khác nhau trong mọi lĩnh vực: cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý, cán bộ Đảng, cán bộ chuyên môn sâu về các lĩnh vực lịch sử, di sản văn hóa, bảo tàng…chất lượng cán bộ phải luôn được coi trọng để có thể đáp ứng được nhiệm vụ mới.

Đại hội đã thông qua báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2010-2015. Báo cáo nêu rõ, từ kinh nghiệm của nhiệm kỳ trước, Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 cần tiếp tục phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác cho nhiệm kỳ tới.

Đại hội đã biểu quyết phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 với các mục tiêu và giải pháp cụ thể phù hợp với tình hình chung và nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Lê Anh Thơ - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ VHTTDL nhất trí với các bản báo cáo của Đảng bộ Bảo tàng Lịch sử quốc gia đã trình bày tại đại hội; đồng thời, biểu dương và đánh giá cao việc thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao của Đảng bộ bảo tàng trong điều kiện nhiệm kỳ vừa qua còn có nhiều khó khăn, biến động.

Về phương hướng, nhiệm vụ, đồng chí Lê Anh Thơ nhấn mạnh: Ngoài việc đưa ra 8 mục tiêu cơ bản và 9 giải pháp khắc phục khó khăn, hạn chế để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong phương hướng nhiệm kỳ 2015-2020, Bảo tàng Lịch sử quốc gia nên bám sát chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, đưa ra các chỉ tiêu cụ thể và phát huy vai trò gương mẫu, tiên phong của mỗi đảng viên trong đảng bộ và tập trung vào các nhiệm vụ như: Đẩy mạnh tích cực và thường xuyên việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) , Chỉ thị số 03-CT/TƯ, Nghị quyết số 01 và Kế hoạch số 62, Kế hoạch số 74 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương... Đồng chí cũng nêu ra những điểm mới trong quy trình tổ chức Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020. Đại hội Đảng bộ Bảo tàng Lịch sử quốc gia được lựa chọn là đại hội điểm để rút kinh nghiệm tổ chức đại hội tại các đơn vị trực thuộc Đảng bộ Bộ VHTTDL.

Với tinh thần “Đoàn kết, đổi mới và phát triển” Đại hội đã bầu Ban chấp hành mới nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 13 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Văn Cường - Giám đốc, Trưởng Ban xây dựng nội dung và hình thức trưng bày Bảo tàng Lịch sử quốc gia, giữ chức danh Bí thư Đảng ủy; đồng chí Nguyễn Văn Đoàn - Phó Giám đốc, giữ chức danh Phó Bí thư Đảng ủy; đồng chí Nguyễn Văn Hà - Chủ tịch Công đoàn, trưởng phòng Hành chính tổng hợp, thường vụ Đảng ủy.

Đại hội đã bầu đoàn đại biểu gồm 06 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ - Bộ VHTTDL nhiệm kỳ 2015-2020 dự kiến tổ chức vào tháng 8/2015.

Thay mặt Ban chấp hành mới, đồng chí Nguyễn Văn Cường - Bí thư Đảng ủy phát biểu, tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ VHTTDL, đồng thời khẳng định quyết tâm của toàn Đảng bộ trong 5 năm tới sẽ đoàn kết tạo ra sức mạnh tổng hợp phấn đấu, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, phương hướng đã đề ra.

Thành phần đại biểu tham dự đại hội bao gồm: 76/77 đảng viên sinh hoạt tại 4 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bảo tàng Lịch sử quốc gia (01 đảng viên vắng mặt có đơn xin phép), trong đó có 71 đảng viên chính thức, 05 đảng viên dự bị, 02 Đảng viên là người dân tộc thiểu số. Đảng viên cao tuổi nhất là 57 tuổi, đảng viên trẻ tuổi nhất là 28 tuổi. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ đảng viên: 03 Tiến sỹ; 35 Thạc sỹ; 35 Cử nhân Đại học; 01 Cử nhân Cao đẳng; 03 tốt nghiệp Trung học phổ thông. Trình độ lý luận chính trị đảng viên: 08 Cao cấp; 48 Trung cấp. Đảng viên giữ chức vụ chính quyền: 40 đồng chí; Đảng, Đoàn thể: 20 đồng chí. 100% đảng viên đủ tư cách đại biểu tham dự đại hội Đảng bộ Bảo tàng Lịch sử quốc gia nhiệm kỳ 2015 - 2020.

CTTĐT (Tổng hợp)

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×