Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ VHTTDL nhiệm kỳ 2015-2020

05/08/2015 | 16:34

Trong 02 ngày 03-04/8/2015, tại Hà Nội, Đảng bộ Bộ VHTTDL đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020. Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng bộ Bộ VHTTDL, đồng chí Phạm Quang Thao, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tới dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Cùng dự Đại hội có các đồng chí đại diện các Ban Đảng Trung ương, các Ban tham mưu của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, đại diện Đảng ủy Khối cơ sở của Bộ tại Thành phố Hồ Chí Minh và các đồng chí nguyên Phó bí thư đảng ủy, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành đảng ủy đã nghỉ hưu trong nhiệm kỳ; cùng 249 đại biểu chính thức, đại diện cho trên 2.600 đảng viên của 75 chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc.

 
Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2010-2015, Thứ trưởng Lê Khánh Hải phát biểu khai mạc Đại hội

Phát biểu khai mạc Đại hội, Thứ trưởng Lê Khánh Hải nhấn mạnh, Đại hội Đảng bộ Bộ VHTTDL nhiệm kỳ 2015-2020 diễn ra trong bối cảnh cả nước đang phấn khởi, tích cực thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9); cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch đang thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch lần thứ II và 70 năm Ngày truyền thống ngành Văn hoá. Đây cũng là thời điểm đất nước có nhiều sự kiện lịch sử trọng đại, cả nước đã trải qua gần 30 năm thực hiện đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, 25 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần này là Đại hội của sự tiếp nối, kế thừa những thành quả đạt được của nhiệm kỳ qua. Kết quả của Đại hội có ý nghĩa hết sức quan trọng, tạo tiền đề thuận lợi cho việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở nhiệm kỳ 2015-2020.

Với ý nghĩa đó, đồng chí Lê Khánh Hải cũng đề nghị các đại biểu phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, tiếp tục thảo luận và đóng góp thêm ý kiến để xây dựng hoàn chỉnh dự thảo văn kiện của Đảng bộ Bộ; tập trung trí tuệ phân tích, xác định đúng đắn những nhiệm vụ, chỉ tiêu phấn đấu trong 5 năm tới; tìm ra những giải pháp có tính khả thi, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra; Bám sát tiêu chuẩn, sáng suốt lựa chọn những đồng chí tiêu biểu, đủ tiêu chuẩn về phẩm chất và năng lực để giới thiệu bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ Bộ nhiệm kỳ 2015-2020.

 
Đoàn Chủ tịch chủ trì Đại hội
 
Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ VHTTDL tặng hoa chúc mừng Đại hội

Theo báo cáo tại Đại hội, trong nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy Khối, sự phối hợp lãnh đạo với Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ, sự đóng góp tích cực của các cấp ủy đảng và toàn thể đảng viên trong toàn đảng bộ, Đảng bộ Bộ VHTTDL đạt được những thành tựu rất quan trọng.
Đảng ủy Bộ đã phối hợp với Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ, cụ thể hóa và triển khai tổ chức thực hiện các Chương trình hành động của Bộ, thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.

Đảng uỷ Bộ chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ Bộ VHTTDL nhiệm kỳ 2010-2015, hoàn thành cơ bản chỉ tiêu, kế hoạch hàng năm trên các lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch; lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác xây dựng đảng, nhất là trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay và Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; lãnh đạo các đoàn thể quần chúng xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch vững mạnh.

Đội ngũ cán bộ, đảng viên được tăng cường về số lượng và chất lượng. Các cấp ủy phát huy vai trò hạt nhân chính trị của các tổ chức Đảng, phối hợp chặt chẽ với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, lãnh đạo đội ngũ đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao. Các tổ chức quần chúng hoạt động hiệu quả, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước và công tác xã hội.

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo cũng thẳng thắn nêu lên những hạn chế, khuyết điểm, đó là: Công tác lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng chương trình đề án phát triển VHTTDL và gia đình ở một số đơn vị chưa đạt yêu cầu về chất lượng và tiến độ; công tác quán triệt Chỉ thị, Nghị quyết còn nặng về truyền đạt nội dung, chưa chú trọng nghiên cứu áp dụng vào thực tiễn cho phù hợp; việc đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cũng như trách nhiệm nêu gương của một số cán bộ, đảng viên chưa rõ nét...

Nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm đó, ngoài những tác động tiêu cực của nền kinh tế thị trường, sự tấn công của các thế lực thù địch trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng đã phần nào ảnh hưởng đến nhận thức, hành động của một số cán bộ, đảng viên; một bộ phận cán bộ, đảng viên còn coi nhẹ công tác xây dựng Đảng và sinh hoạt chi bộ; phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết chậm được đổi mới; công tác đấu tranh, phê bình và tự phê bình chưa đạt yêu cầu đề ra. Mặt khác, hầu hết các đồng chí cấp ủy viên phải kiêm nhiệm công tác xây dựng Đảng, nghiệp vụ, kinh nghiệm công tác xây dựng Đảng, chi bộ và đảng viên còn yếu.

Báo cáo cũng rút ra một số kinh nghiệm từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2010-2015, trong đó nhấn mạnh bài học kinh nghiệm về xây dựng và thực hiện tốt mối quan hệ giữa Đảng ủy Bộ và Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ, sự phối hợp của các tổ chức đoàn thể quần chúng, gắn công tác xây dựng Đảng, chi bộ trong sạch vững mạnh với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, toàn diện.

 
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL - Hoàng Tuấn Anh phát biểu tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL - Hoàng Tuấn Anh biểu dương, đánh giá cao sự lãnh đạo của Đảng bộ Bộ VHTTDL trong nhiệm kỳ qua đã nghiêm túc triển khai và có hiệu quả 03 nhiệm vụ chính trị quan trọng: Triển khai Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chủ đề từng năm; triển khai Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Đồng thời phát huy được sức mạnh tổng hợp của hơn 2.600 đảng viên ở 75 Đảng bộ cơ sở, chi bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc; lan tỏa đến trên 8.000 công chức, viên chức và người lao động tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh lưu ý Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ cần khắc phục ngay những khuyết điểm mà báo cáo đã nêu. Về các phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, đặc biệt là 7 chỉ tiêu chủ yếu đã được thông qua tại báo cáo chính trị và Nghị quyết Đại hội, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đề nghị, từ Đảng ủy Bộ đến từng chi bộ Đảng cơ sở cần tổ chức thảo luận, cụ thể hóa để thực hiện từng chỉ tiêu. Bộ trưởng cũng mong rằng mỗi Đảng viên phải nói đi đôi với làm, không vụ lợi, vì mục tiêu lý tưởng của Đảng để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Bộ trưởng nhấn mạnh, những bài học kinh nghiệm được rút ra từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2010-2015 cho thấy, nhiệm kỳ 2015-2020 cần chú ý phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái trong thực hiện mỗi nhiệm vụ, công việc cụ thể; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của mỗi cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy và thủ trưởng cơ quan, đơn vị; gương mẫu trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn; gương mẫu trong rèn luyện đạo đức, tác phong theo chuẩn mực đạo đức của con người Việt Nam đã được nêu tại Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh lưu ý một số vấn đề quan trọng cần phải tiếp tục được triển khai như: nâng cao chất lượng chi bộ, nhất là chất lượng sinh hoạt chi bộ, chất lượng cấp ủy viên, chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng, chất lượng kiểm tra giám sát và chất lượng công tác dân vận; tăng cường công tác lãnh đạo các đoàn thể quần chúng, đặc biệt là lãnh đạo công tác thanh niên và phát triển đảng viên trong thanh niên.

Biểu dương những kết quả mà Đảng bộ Bộ VHTTDL đã đạt được trong nhiệm kì qua, đồng chí Phạm Quang Thao, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương khẳng định, những kết quả đó đã góp phần to lớn vào sự phát triển chung của đất nước cũng như xây dựng nền tảng văn hóa tinh thần vững chắc cho xã hội, xây dựng con người Việt Nam phù hợp với tình hình mới, đáp ứng nhu cầu phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Đề cập đến một số vấn đề về phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp cho nhiệm kỳ tới, đồng chí Phạm Quang Thao cho rằng, Đảng bộ Bộ VHTTDL cần duy trì thường xuyên việc học tập các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhất là các Nghị quyết, chỉ thị về văn hóa và có liên quan đến các hoạt động của ngành. Học tập, nghiên cứu sâu lý luận Mác-Lê nin; tư tưởng Hồ Chí Minh để rèn luyện bản thân và tạo ra các tác phẩm văn hóa nghệ thuật có sức lan tỏa.

Tại Đại hội, nhiều giải pháp, kinh nghiệm thực tiễn cũng đã được chia sẻ qua các tham luận có nội dung thiết thực. Đó là tham luận Sự phối hợp giữa Ban Cán sự Đảng với Đảng ủy Bộ trong công tác quy hoạch, bổ nhiệm và đào tạo cán bộ do đồng chí Nguyễn Văn Tấn, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ trình bày; tham luận Vai trò của cấp ủy Đảng trong lãnh đạo thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương” ở Đảng bộ Bảo tàng Lịch sử Quốc gia do đồng chí Nguyễn Văn Cường, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử quốc gia trình bày; tham luận Sự lãnh đạo của Đảng ủy Tổng cục đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Tổng cục Du lịch do đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch trình bày; tham luận Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác kiểm tra, giám sát theo điều lệ Đảng, thực hiện Nghị quyết số 03 của Đảng ủy Khối về tăng cường và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương do đồng chí Phạm Xuân Phúc, Phó Chánh thanh tra Bộ trình bày.
     
 
Các đại biểu tham gia bỏ phiếu bầu cử Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2015-2020
 
Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 ra mắt Đại hội
 
Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh tặng hoa cho Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2010-2015

Trên tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trong không khí dân chủ, với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2010-2015 trình Đại hội với chủ đề “Thường xuyên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phát huy truyền thống đoàn kết xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh”; đồng thời Đại hội đã thông qua Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2010-2015, phương hướng, các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ giải pháp nhiệm kỳ 2015-2020.

Với quyết tâm xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt của Đảng bộ vững vàng về bản lĩnh chính trị, trong sáng về phẩm chất, đạo đức, có đủ năng lực, trí tuệ, Đại hội đã dân chủ lựa chọn, bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 37 đồng chí hội đủ các tiêu chuẩn, thể hiện ý chí quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Đồng thời, bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XII nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 9 đồng chí (trong đó có 08 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết).

Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ VHTTDL nhiệm kỳ 2015-2020:

STT

Họ và tên

1

Lê Khánh Hải

2

Phùng Huy Cẩn

3

Phùng Minh Cường

4

Vương Bích Thắng

5

Nguyễn Trùng Khánh

6

Nguyễn Văn Cường

7

Nguyễn Đăng Chương

8

Trần  Hoàng

9

Nguyễn Danh Dương

10

Nguyễn Thế Hùng

11

Trần Huy Toản

12

Vi Kiến Thành

13

Phạm Xuân Phúc

14

Trịnh Thị Thủy

15

Nguyễn Thị Hạnh

16

Nguyễn Thị Lan

17

Lê Thanh Liêm

18

Nguyễn Quang Vinh

19

Nguyễn Quang Hùng

20

Phạm Thị Thu Hương

21

Lê Thị Phượng

22

Chu Thị Thu Hằng

23

Tạ Duy Ánh

24

Bùi Nguyên Hùng

25

Trịnh Cao Khải

26

Kiều Thúy Nga

27

Lê Thị Thu Hiền

28

Vũ Nguyên Hùng

29

Trần Đức Phấn

30

Phan Đình Tân

31

Trần Tuyết Ánh

32

Nguyễn Thị Bích Ngoan

33

Bùi Hoài Sơn

34

Nguyễn Văn Tuấn

35

Nguyễn Thị Thanh Hương

36

Tô Linh Hương

37

Đào Thanh Tùng


Danh  sách Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XII nhiệm kỳ 2015-2020:

STT

Họ và tên

1

Phùng Minh Cường

2

Vương Bích Thắng

3

Vũ Xuân Thành

4

Nguyễn Thế Hùng

5

Nguyễn Thị Lan

6

Nguyễn Văn Tấn

7

Nguyễn Đăng Chương

8

Phan Đình Tân


CTTĐT

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×