Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Công nhận điểm du lịch Di tích Quốc gia đặc biệt Km0 - Đường Hồ Chí Minh

10/05/2019 | 23:26

UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 1489/QĐ-UBND về việc công nhận điểm du lịch "Di tích quốc gia đặc biệt Km0 – Đường Hồ Chí Minh".

Công nhận điểm du lịch Di tích Quốc gia đặc biệt Km0 - Đường Hồ Chí Minh - Ảnh 1.

Di tích quốc gia đặc biệt Km0 - Đường Hồ Chí Minh, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An. Nguồn: Báo Nghệ An

Theo Quyết định, UBND huyện Tân Kỳ có trách nhiệm chủ trì phối hợp với các cơ quan, các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện việc quản lý điểm du lịch "Di tích quốc gia đặc biệt Km0 – Đường Hồ Chí Minh" đảm bảo các nội dung: Bảo vệ, giữ gìn và phát triển tài nguyên du lịch; tạo điều kiện thuận lợi và an toàn cho du khách đến tham quan; trật tự an toàn xã hội, bảo vệ môi trường, sự tham gia của cộng đồng dân cư vào các hoạt động du lịch; điều kiện thuận lợi cho việc tham gia giao thông của các phương tiện vận chuyển khách tham quan, du lịch.

Bên cạnh đó ban hành quy chế, nội quy quản lý và khai thác điểm du lịch "Di tích quốc gia đặc biệt Km0 – Đường Hồ Chí Minh" theo đúng quy định của Luật Du lịch và các văn bản có liên quan. Xây dựng nội dung thuyết minh, các ấn phẩm quảng bá, giới thiệu nhằm phát huy giá trị điểm du lịch.

Sở Du lịch Nghệ An hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, giám sát UBND huyện Tân Kỳ thực hiện nội dung tại Quyết định này và thực hiện chức năng quản lý nhà nước về du lịch đối với điểm du lịch "Di tích quốc gia đặc biệt Km0 – Đường Hồ Chí Minh" đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Như Thanh

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×