Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Công đoàn phải là cầu nối giữa Đảng và đoàn viên, người lao động

04/04/2018 | 21:27

Tại Đại hội (ĐH) Công đoàn Viên chức Việt Nam (CĐVCVN) lần thứ V nhiệm kỳ 2018-2023 diễn ra ngày 04/04 tại Hà Nội, bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương đã khẳng định, tổ chức công đoàn (CĐ) phải là cầu nối giữa Đảng và đoàn viên, người lao động.

Tham dự Đại hội có Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gửi lẵng hoa chúc mừng.

Đại hội còn có 291 đại biểu ưu tú đại diện cho 300 nghìn cán bộ, đoàn viên Công đoàn Viên chức Việt Nam ở Trung ương và các tỉnh, thành phố đã về dự lễ khai mạc ĐH.

Báo cáo tình hình chung tại ĐH, Bà Nguyễn Giang Tuệ Minh - Ủy viên Ban Chấp hành (BCH) Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, trong năm năm qua, luật pháp về lao động và công đoàn tiếp tục được hoàn thiện và đi vào cuộc sống như Luật Công đoàn, Bộ luật Lao động được bổ sung, sửa đổi.

Công đoàn Việt Nam đã triển khai nhiều chủ trương mới trên các mặt như hướng về cơ sở, tập trung chăm lo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; ký kết và triển khai các chương trình phúc lợi đoàn viên; yêu cầu nâng cao chất lượng trong công tác kiểm tra công đoàn; những chỉ đạo mới trong phân cấp tài chính, quản lý nguồn thu, tiết kiệm chi tiêu góp phần xây dựng thiết chế công đoàn, thực hiện quản lý đoàn viên qua hệ thống thẻ... đã tác động tích cực cho quá trình đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Công đoàn Viên chức Việt Nam.

Bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương phát biểu tại Đại hội

Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lao động thuộc Công đoàn Viên chức Việt Nam đều là những người trực tiếp hoặc gián tiếp làm công tác nghiên cứu, tham mưu hoạch định chủ trương, đường lối của Đảng, xây dựng chính sách, pháp luật của Nhà nước và hướng dẫn triển khai thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật.

Toàn cảnh Đại hội

Tính đến hết năm 2017, số lượng cán bộ, công chức, viên chức, lao động trong các đơn vị có công đoàn trực thuộc Công đoàn Viên chức Việt Nam là 83.412 người, trong đó nữ chiếm tỷ lệ 44,8%; số làm việc trong các cơ quan hành chính là 54.810 người, số làm việc trong các đơn vị sự nghiệp là: 15.286 người; số làm việc trong các doanh nghiệp là 12.470 người.

Nhìn chung đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lao động thuộc Công đoàn Viên chức Việt Nam có phẩm chất chính trị tốt, tư tưởng chính trị vững vàng, tin tưởng, ủng hộ và chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; là lực lượng quan trọng trong thực hiện cải cách hành chính, đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực và các tệ nạn xã hội; luôn nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp quan trọng vào sự lớn mạnh của mỗi cơ quan, đơn vị, của ngành, góp phần xây dựng giai cấp công nhân, tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh.

Tiến tới nhiệm kỳ V năm 2018-2023, CĐVCVN phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đặt ra gồm: Phát huy vai trò của công đoàn trong nâng cao chất lượng, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức chuyên nghiệp, trong sạch, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tham mưu, hoạch định chính sách phát triển kinh tế, xã hội của đất nước trong giai đoạn mới; Tăng cường vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; Phát triển đoàn viên đi đôi với nâng cao chất lượng, quản lý đoàn viên; nâng cao năng lực cán bộ công đoàn các cấp; xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục đoàn viên; Thực hiện hiệu quả công tác tài chính và hoạt động của Ủy ban Kiểm tra công đoàn và Tham gia phối hợp thực hiện tốt quy chế dân chủ tại nơi làm việc.

Công đoàn VCVN đã vinh dự được Chính phủ trao tặng cờ thi đua năm 2017

Phát biểu tại ĐH, thay mặt Đảng, Nhà nước, bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những kết quả đã đạt được của CĐVCVN nhiệm kỳ 2013-2018.

Bà Trương Thị Mai đánh giá, thời gian qua CĐVCVN đã có những đóng góp thiết thực vào quá trình phát triển đất nước, tham gia hoạch định và tổ chức thực thi chính sách kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, đối ngoại, đồng thời, góp phần thúc đẩy cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính để chính sách của Nhà nước đến với người dân thuận lợi hơn…

Các thành viên BCH nhiệm kỳ 5 năm 2018-2023

Nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2018 – 2023 đang đặt ra những yêu cầu mới đối với CĐVCVN, bà Trương Thị Mai cho rằng một trong những nhiệm vụ trọng tâm của CĐVCVN là xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức vững mạnh toàn diện, tham gia tích cực vào công cuộc cải cách hành chính, hoàn thiện hệ thống pháp luật, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực xã hội… Do vậy, ĐH quan tâm đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động nhằm thực hiện có hiệu quả hơn chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động - Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đề nghị.

Bà Trương Thị Mai cũng mong muốn CĐVCVN Tiếp tục thực hiện hiệu quả cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính sáng tạo” gắn với việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thường xuyên và tích cực tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh. Đồng thời quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ cho đội ngũ cán bộ CĐ để thực hiện tốt nhiệm vụ trong tình hình mới, sao cho tổ chức CĐ phải thực sự là cầu nối giữa Đảng và đoàn viên, người lao động, là chỗ dựa vững chắc của Nhà nước.

Trước nhiệm kỳ 2018 -2023, bà Trương Thị Mai bày tỏ tin tưởng các cấp CĐVCVN sẽ phát huy truyền thống gần 90 năm qua, tiếp tục phát triển lớn mạnh, vững vàng, vượt qua mọi thách thức, xứng đáng là tổ chức đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động trong cả nước, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước, xã hội, người lao động dành cho tổ chức CĐ.

Với những đóng góp trong nhiệm kỳ vừa qua, Công đoàn VCVN đã vinh dự được Chính phủ trao tặng cờ thi đua năm 2017. Cũng tại Đại hội đã bầu ra 38 đồng chí trong ban chấp hành khóa V nhiệm kỳ 2018-2023.

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×