Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Công đoàn khối di sản – Văn hóa cơ sở tổ chức hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

06/07/2023 | 16:24

Sáng ngày 6/7, tại Trung tâm Công nghệ thông tin (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Công đoàn khối Di sản – Văn hóa cơ sở đã tổ chức hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Tới dự hội nghị có ông Trần Huy Toản, Phó Chủ tịch Công Đoàn bộ; bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Văn phòng Công Đoàn bộ cùng đại diện BCH công đoàn các đơn vị trong Khối Di sản - Văn hóa cơ sở, Bộ VHTTDL.

Công đoàn khối di sản – Văn hóa cơ sở tổ chức hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 - Ảnh 1.

Ông Trần Huy Toản, Phó Chủ tịch Công Đoàn bộ phát biểu tại hội nghị

Báo cáo tại hội nghị, bà Nguyễn Kim Oanh, đại diện công đoàn Trung tâm Công nghệ thông tin cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2023, các công đoàn thuộc Công đoàn Khối Di sản - Văn hóa cơ sở đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn. Hoạt động của Công đoàn trong Khối đã bám sát các mục tiêu và yêu cầu phát triển của từng đơn vị, góp phần tích cực đối với những kết quả mà đơn vị đã đạt được như: Tổ chức thành công Hội nghị cán bộ công chức, viên chức 2022; Đại hội công đoàn các đơn vị theo đúng thời gian quy định; tuyên truyền, giáo dục, động viên công đoàn viên nâng cao trách nhiệm và phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn; chú trọng đến việc đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần cho cán bộ, viên chức, người lao động; đoàn viên công đoàn được đảm bảo chế độ việc làm, lương, thưởng và các chế độ khác: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế…; triển khai thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở; phát động các phong trào thi đua yêu nước, các phong trào văn nghệ, thể thao, giao lưu; thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, hiếu hỉ, công tác nữ công...

Cụ thể, với công tác triển khai các hoạt động do công đoàn Bộ phát động, Công đoàn Khối Di sản - Văn hóa cơ đã bám sát nhiệm vụ công tác năm 2023 của Bộ, kế hoạch hoạt động năm 2023 của Công đoàn Viên chức Việt Nam và phương hướng hoạt động của Công đoàn Bộ năm 2023 để xây dựng kế hoạch hoạt động Công đoàn Khối phù hợp và hiệu quả. Tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào do Ban Thường vụ Công đoàn Bộ chỉ đạo và phát động; Tăng cường công tác giáo dục ý thức chấp hành pháp luật cho đoàn viên; tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động học tập thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới; hưởng ứng cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức: "Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo".

Công đoàn khối di sản – Văn hóa cơ sở tổ chức hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 - Ảnh 2.

Toàn cảnh hội nghị

Với công tác tổ chức chương trình, hoạt động Khối cùng với đặc thù chuyên môn riêng, Công đoàn các đơn vị trong Khối luôn cố gắng tìm hướng đi mới qua hoạt động phối hợp, liên kết và tham mưu tổ chức nhằm cải thiện nâng cao đời sống của các công đoàn viên. Mặc dù gặp nhiều khó khăn về kinh phí hoạt động, các Công đoàn trong Khối đã phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy và chính quyền đơn vị duy trì quỹ phúc lợi hàng tháng và các ngày lễ trong năm. Ban Chấp hành Công đoàn các đơn vị tham mưu, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức người lao động. Cán bộ, công chức, viên chức đã từng bước xây dựng lề lối làm việc khoa học, giải quyết công việc nhanh gọn, hiệu quả.

Định kỳ tổ chức các cuộc họp: triển khai nhiệm vụ đầu năm, ký giao ước thi đua; họp triển khai hoạt động theo kế hoạch hoạt động của Khối; họp sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm…

Ngoài ra, Ban Chấp hành Công đoàn các đơn vị trong Khối tích cực tham mưu, tổ chức các hoạt động xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, phát triển đoàn viên, bồi dưỡng cán bộ công đoàn, tham gia xây dựng Đảng; công tác tuyên truyền giáo dục, văn nghệ - thể thao; hoạt động Nữ công; công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của chính quyền; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đoàn viên tại đơn vị.

Công đoàn khối di sản – Văn hóa cơ sở tổ chức hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 - Ảnh 3.

Trong 6 tháng đầu năm, Công đoàn Khối Di sản - Văn hóa cơ sở đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao

Hướng tới 6 tháng cuối năm 2023, Công đoàn Khối Di sản - Văn hóa cơ sở xác định 5 nhiệm vụ chính gồm tiếp tục triển khai, thực hiện các nhiệm vụ do Ban Chấp hành Công đoàn Bộ phát động và chỉ đạo; Triển khai thực hiện tốt các văn bản pháp quy của Nhà nước, Chính phủ và ngành Văn hóa, Thể thao, Du lịch.

Cùng với đó, tích cực phát động và tổ chức triển khai các phong trào thi đua trong CBCCVCLĐ, nâng cao chất lượng cuộc vận động xây dựng người CBCCVC "Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo"; Nâng cao vấn đề chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đoàn viên, tăng cường các hoạt động xã hội, từ thiện, đồng thời, chú trọng công tác Công đoàn của Khối theo Kế hoạch đã đề ra.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Huy Toản, Phó Chủ tịch Công Đoàn bộ đánh giá cao những thành tích Công đoàn khối Di sản – Văn hóa cơ sở đã đạt được trong 6 tháng đầu năm và đề nghị Công đoàn khối tiếp tục nghiên cứu, tìm hiểu và triển khai thực hiện tốt những nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm.

"Chúng tôi ghi nhận và cám ơn các đồng chí đã thực hiện tốt những nhiệm vụ 6 tháng đầu năm vừa qua. Trong 6 tháng tới, đề nghị các đồng chí tập trung thực hiện các nhiệm vụ còn lại, tích cực trao đổi, hỗ trợ nhau thật tốt. Chúc các đồng chí luôn phát huy thành tích đã đạt được, đoàn kết để hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao" – ông Trần Huy Toản nhấn mạnh.

Bạch Dương

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×