Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Công đoàn Bộ VHTTDL tổng kết công tác năm 2012 và triển khai nhiệm vụ năm 2013

30/01/2013 | 10:27

(VP) - Ngày 24/1, tại Hà Nội, Công đoàn Bộ VHTTDL đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2012 và triển khai nhiệm vụ năm 2013.

Theo báo cáo tại Hội nghị, trong năm qua, Công đoàn Bộ VHTTDL đã có bước phát triển mới về chiều rộng và chiều sâu, về trình độ chuyên môn và năng lực phối hợp tổ chức phong trào. Công đoàn Bộ đã duy trì và phát động các phong trào thi đua; tiếp tục nâng cao chất lượng thực hiện các cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; xây dựng người cán bộ, công chức “Trung thành, Sáng tạo, Tận tụy, Gương mẫu” nhằm nâng cao phẩm chất chính trị, trình độ chuyên môn của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Để phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2013, Công đoàn Bộ đã đề ra các nhiệm vụ trọng tâm như: Tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội - văn hóa và kế hoạch 5 năm (2011 - 2015) theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, gắn phong trào thi đua với việc thực hiện nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và toàn ngành.

Thực hiện tốt chủ đề trọng tâm năm 2013 của Công đoàn Bộ VHTTDL: “Hướng về cơ sở và vận động cán bộ, đoàn viên làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Tạo điều kiện cho cán bộ, đoàn viên tham gia các hoạt động chính trị nâng cao nhận thức tưtưởng và trình độ chuyên môn.

Tiếp tục nâng cao năng lực phối hợp cùng chính quyền, thực hiện có hiệu quả Quy chế dân chủ; đẩy mạnh giám sát và tham gia quản lý hoạt động của đơn vị, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; xây dựng đơn vị vững mạnh.

Tại Hội nghị Công đoàn Bộ đã tuyên dương 5 đơn vị, 12 cá nhân được Công đoàn Viên chức Việt Nam đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động tặng Bằng khen; trao thưởng cho 7 tập thể được nhận Cờ Thi đua của Công đoàn Viên chức Việt Nam, 22 tập thể, 47 cá nhân được Công đoàn Viên chức tặng Bằng khen. Công đoàn Bộ trao Quyết định công nhận Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc 34 tập thể, tặng Giấy khen 154 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua xây dựng cơ quan và tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2013.

HCTC

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×