Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Công đoàn Bộ VHTTDL tổ chức Hội nghị tập huấn, quán triệt Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở và tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm 2024

25/04/2024 | 17:04

Ngày 25/4/2024, tại Hà Nội, Công đoàn Bộ VHTTDL tổ chức hội nghị Tập huấn Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm 2024 .

Dự hội nghị có Bí thư Đảng uỷ, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ VHTTDL Nguyễn Tuấn Linh và Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam Nguyễn Văn Đông và cán bộ công đoàn , Ban Thanh tra nhân dân tại các cơ quan đơn vị thuộc Bộ.

Công đoàn Bộ VHTTDL tổ chức Hội nghị tập huấn, quán triệt Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở và tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm 2024 - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông phát biểu tại Hội nghị - Ảnh: Báo Văn Hóa

Hội nghị được tổ chức nhằm kịp thời phổ biến những nội dung mới trong Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, đưa Luật đi vào thực tế đời sống. Đồng thời góp phần nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy hiệu quả, vai trò, trách nhiệm của các cấp Công đoàn trong công tác tham mưu, tham gia thực hiện dân chủ cơ sở trong tình hình mới. Việc tập huấn, bồi dưỡng cho đối tượng là Ban Thanh tra nhân dân ở các cơ quan, đơn vị là việc làm hết sức cần thiết. Đồng thời, phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong việc góp phần tham gia xây dựng và phát triển cơ quan, đơn vị, tạo môi trường văn minh, lành mạnh cho cán bộ, công chức, viên chức, NLĐ yên tâm làm việc, công tác và cống hiến.

Nội dung tập huấn gồm 02 chuyên đề: Tổ chức quán triệt Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân tại các cơ quan, đơn vị (Báo cáo viên: Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra Nguyễn Huy Hoàng); Những nội dung cơ bản của Luật Thanh tra; tuyên truyền, phổ biến Luật và các văn bản quy định chi tiết liên quan đến tổ chức công đoàn và người lao động (Báo cáo viên: Chánh thanh tra Bộ Lê Thanh Liêm). Tại hội nghị, các học viên đã lĩnh hội các nội dung do Báo cáo viên truyền đạt, đồng thời trao đổi, đặt câu hỏi thảo luận với các báo cáo viên về nội dung về Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở hoặc chia sẻ những kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện tại cơ quan, đơn vị.

Công đoàn Bộ VHTTDL tổ chức Hội nghị tập huấn, quán triệt Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở và tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm 2024 - Ảnh 2.

Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam Nguyễn Văn Đông phát biểu tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông nhấn mạnh, hội nghị hôm nay do Công đoàn Bộ VHTTDL tổ chức nhằm giúp cán bộ công chức, viên chức người lao động, các đồng chí trong Ban TTND tại các cơ quan đơn vị nắm bắt được những nội dung cơ bản trong việc thực hiện dân chủ ở cơ sở và hoạt động của Ban TTND để từ đó tham mưu đúng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ quan đơn vị. Hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng ngoài việc tuyên truyền phổ biến pháp luật và những văn bản liên quan đến quyền và lợi ích của người lao động thì việc hiểu và nắm bắt được Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở giúp mỗi tổ chức, cơ quan, đơn vị có thêm được những kỹ năng trong việc thực thi nhiệm vụ, tránh những rủi ro không đáng có để xây dựng cơ quan, đơn vị ngày càng vững mạnh.

Đồng thời, Thứ trưởng đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện một số nội dung cơ bản sau:

Thứ nhất, hằng năm, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ đều phải nêu cao tinh thần, trách nhiệm, gương mẫu trong việc thực hiện dân chủ ở cơ sở, cụ thể: xem xét sửa đổi, bổ sung các quy định của cơ quan, đơn vị để phù hợp với các quy định mới được ban hành; duy trì các cuộc họp giao ban của đơn vị; kịp thời quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước và của Ngành về thực hiện dân chủ ở cơ sở tại các cuộc họp giao ban, đăng tải văn bản lên hệ thống thư điện tử để công chức, viên chức, người lao động khai thác, nghiên cứu; lấy ý kiến tham gia góp ý của công chức, viên chức, người lao động vào chương trình, kế hoạch công tác, báo cáo sơ kết, tổng kết của cơ quan, đơn vị; hàng năm phối hợp với Công đoàn cùng cấp tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và Hội nghị người lao động báo cáo về Bộ và Công đoàn Bộ.

Thứ hai, căn cứ Chương trình, Kế hoạch công tác của Bộ, đề nghị các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ ban hành chương trình công tác, kế hoạch kiểm tra, hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm hằng năm để triển khai nhiệm vụ tại đơn vị, đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, thực chất; chủ động đề ra các biện pháp, cách thức hoạt động đổi mới, hiệu quả, đề nghị các đơn vị thuộc Bộ xây dựng chuyên đề về dân chủ ở cơ sở và tổ chức hội nghị để phổ biến, quán triệt nội dung chuyên đề đến công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị… 

Thứ ba, hằng năm đều phải tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát không chỉ nhằm ngăn ngừa vi phạm mà còn là phương pháp hữu hiệu trong quản lý, chỉ đạo, điều hành tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong ngành; người đứng đầu phải tổ chức tự kiểm tra trong đơn vị; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc phải chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Bộ, thực hiện quyền kiểm tra trong lĩnh vực được giao phụ trách. Phát huy dân chủ phải gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương; giải quyết kịp thời những phản ánh, kiến nghị hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Công đoàn Bộ VHTTDL tổ chức Hội nghị tập huấn, quán triệt Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở và tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm 2024 - Ảnh 3.

Chủ tịch Công đoàn Bộ VHTTDL Quản Văn Hải phát biểu tại hội nghị

Thứ tư, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Đảng, Nhà nước về dân chủ ở cơ sở, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022, các văn bản hướng dẫn thi hành; công chức, viên chức, người lao động nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với công việc, từ đó bảo đảm việc thực hiện dân chủ ở cơ sở trong toàn Ngành được thường xuyên, nghiêm túc, thực chất và hiệu quả.

Thứ năm, việc thực hiện đúng những quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác dân chủ ở cơ sở tại cơ quan, đơn vị nhằm bảo đảm kỷ luật, kỷ cương; bảo đảm mọi hoạt động từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của người đứng đầu và tập thể lãnh đạo đơn vị đều được bàn bạc công khai, minh bạch, có sự đồng thuận trong phạm vi thẩm quyền, chức trách của lãnh đạo đơn vị. Bên cạnh đó, việc thực hiện tốt quy định về dân chủ ở cơ sở cũng làm giảm tình trạng lợi dụng dân chủ vi phạm kỷ cương, vi phạm pháp luật; gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, cải cách hành chính và chống tham nhũng, lãng phí tại cơ quan, đơn vị.

Ban tổ chức mong muốn sau hội nghị, các học viên sẽ tiếp tục nghiên cứu các quy định, các nội dung mới về Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, các văn bản hướng dẫn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, để vận dụng vào thực tiễn tại cơ quan, đơn vị, triển khai thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ của tổ chức công đoàn. Sau đợt tập huấn này Công đoàn Bộ sẽ phát động cuộc thi tìm hiểu về Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở và tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đối tượng là Ban TTND tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc Công đoàn Bộ.

Thủy Bích

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×