Văn hóa

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Công đoàn Bộ VHTTDL tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt

30/06/2023 | 14:21

Chiều 29/6, Ban Chấp hành Công đoàn Bộ VHTTDL đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt Công đoàn Bộ VHTTDL. Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có Uỷ viên Ban thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Kiểm tra Công đoàn Viên chức Việt Nam Hoàng Bảo Trung, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Bộ VHTTDL Nguyễn Tuấn Linh.

Công đoàn Bộ VHTTDL tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt - Ảnh 1.

Uỷ viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Kiểm tra Công đoàn Viên chức Việt Nam Hoàng Bảo Trung phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Uỷ viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Kiểm tra Công đoàn Viên chức Việt Nam Hoàng Bảo Trung cho biết, Công đoàn Viên chức Việt Nam đã có Hướng dẫn số 270/HD-CĐVC về công tác quy hoạch cán bộ, lãnh đạo quản lý của các cấp công đoàn Công đoàn Viên chức Việt Nam. Căn cứ theo hướng dẫn này, Ban Thường vụ Công đoàn Bộ VHTTDL đã xây dựng Kế hoạch số 31/KH-CĐBVHTTDL triển khai công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của Công đoàn Bộ VHTTDL, nhiệm kỳ 2023-2028. Theo đồng chí, tổ chức Hội nghị Cán bộ chủ chốt tổ chức lấy ý kiến giới thiệu nguồn quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý công đoàn, giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2023 – 2028 là nội dung vô cùng quan trọng để tiến tới tổ chức Đại hội các cấp Công đoàn Công đoàn Viên chức Việt Nam.

Trưởng Ban Tổ chức Kiểm tra Công đoàn Viên chức Việt Nam cho rằng dưới sự chỉ đạo sát sao của Đảng uỷ Bộ VHTTDL, Công đoàn Bộ VHTTDL đã tiến hành xây dựng kế hoạch và làm tốt công tác chuẩn bị giới thiệu nhân sự cho Đại hội, vì vậy chắc chắn Đại hội Công đoàn Bộ VHTTDL nhiệm kỳ 2023 – 2028 sắp tới sẽ thành công.

Công đoàn Bộ VHTTDL tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt - Ảnh 2.

Phó Chủ tịch Phụ trách Công đoàn Bộ Trần Huy Toản phát biểu

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Phụ trách Công đoàn Bộ VHTTDL Trần Huy Toản đã trình bày một số mục đích, yêu cầu trong việc quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý công đoàn gồm: Thứ nhất, nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch cán bộ; bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ; chủ động xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp công đoàn đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Thứ hai, quy hoạch cán bộ là khâu quan trọng, nhiệm vụ thường xuyên, nhằm chủ động phát hiện sớm nguồn cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín, có triển vọng phát triển để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bổ nhiệm, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp công đoàn.

Thứ ba, việc xác định tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng, chức danh quy hoạch, dự báo nhu cầu sử dụng cán bộ phải xuất phát từ tình hình đội ngũ cán bộ, yêu cầu nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị trong từng nhiệm kỳ và định hướng nhiệm kỳ kế tiếp.

Thứ tư, rà soát, đánh giá toàn diện, nguồn cán bộ trước khi đưa vào danh sách giới thiệu nhân sự quy hoạch; bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, công tâm, công khai, minh bạch, đúng quy trình, thẩm quyền. Không đề xuất, phê duyệt quy hoạch những trường hợp không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

Thứ năm, thực hiện phương châm quy hoạch "động" và "mở". Hằng năm đánh giá, rà soát để kịp thời đưa ra khỏi quy hoạch những cán bộ không còn đủ tiêu chuẩn, điều kiện, không hoàn thành nhiệm vụ hoặc uy tín thấp và kịp thời bổ sung vào quy hoạch những nhân tố mới có phẩm chất, năng lực, uy tín, đủ tiêu chuẩn, điều kiện, có triển vọng phát triển.

Công đoàn Bộ VHTTDL tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt - Ảnh 3.

Hội nghị đã tiến hành lấy ý kiến giới thiệu về nguồn quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Công đoàn Bộ, giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Công đoàn Bộ nhiệm kỳ 2023 – 2028

Phó Chủ tịch Phụ trách Công đoàn Bộ VHTTDL Trần Huy Toản cho biết, Công đoàn Bộ đã hướng dẫn các nội dung về: Chức danh, đối tượng, nhiệm kỳ, hiệu lực quy hoạch; Thẩm quyền phê duyệt quy hoạch; Phương pháp, thời điểm quy hoạch; Tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu nhân sự quy hoạch; Quy trình và hồ sơ nhân sự quy; Công khai và quản lý quy hoạch.Đến nay cơ bản các công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Bộ đã triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch của Công đoàn Bộ và tổ chức thành công đại hội công đoàn đơn vị nhiệm kỳ 2023-2028 thành công tốt đẹp.

Để chuẩn bị tổ chức Đại hội IV Công đoàn Bộ VHTTDL nhiệm kỳ 2023-2028, căn cứ kết quả Đại hội công đoàn các đơn vị trực thuộc, Hội nghị cán bộ chủ chốt hôm nay sẽ thực hiện các bước tiếp theo trong công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Công đoàn Bộ để thực hiện công tác nhân sự cho Đại hội nhiệm kỳ này và là nguồn cán bộ cho các nhiệm kỳ tới.

Hội nghị đã tiến hành lấy ý kiến giới thiệu của các đồng chí cán bộ chủ chốt Công đoàn Bộ gồm Uỷ viên Ban Chấp hành Công đoàn Bộ và Chủ tịch công đoàn trực thuộc Công đoàn bộ VHTTDLvề nguồn quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Công đoàn Bộ, giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Công đoàn Bộ nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Sau Hội nghị cán bộ chủ chốt Công đoàn Bộ VHTTDL, Công đoàn Bộ đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Bộ, Hội nghị Ban Thường vụ Công đoàn Bộ VHTTDL. 

Theo Báo Văn hóa

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×