Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Công đoàn Bộ VHTTDL tổ chức Đại hội điểm Công đoàn cơ sở Viện Phim Việt Nam

28/03/2023 | 18:04

Thực hiện chỉ đạo của Công đoàn Viên chức Việt Nam và tiến tới Đại hội Công đoàn Bộ VHTTDL lần thứ IV, ngày 28/3, Công đoàn Bộ VHTTDL tổ chức đại hội điểm Công đoàn cơ sở Viện Phim Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028.

Tham dự có các đồng chí Lãnh đạo Công đoàn Viên chức Việt Nam, Lãnh đạo Đảng ủy Bộ VHTTDL, Lãnh đạo Công đoàn Bộ VHTTDL, Lãnh đạo 9 Công đoàn Bộ, Ngành thuộc Khối thi đua I Công đoàn Viên chức Việt Nam và gần 70 đồng chí là Chủ tịch (Phó Chủ tịch) Công đoàn các đơn vị trực thuộc Công đoàn Bộ VHTTDL đến dự chỉ đạo và rút kinh nghiệm trong quá trình tổ chức đại hội Công đoàn Viện Phim Việt Nam.

Công đoàn Bộ VHTTDL tổ chức Đại hội điểm Công đoàn cơ sở Viện Phim Việt Nam - Ảnh 1.

Báo cáo tổng kết của Ban Chấp hành Công đoàn Phim Việt Nam khóa XIX, nhiệm kỳ 2017- 2023

Qua thực tiễn hoạt động Công đoàn tại Bộ VHTTDL, Ban Thường vụ Công đoàn Bộ VHTTDL nhận thấy sự cần thiết phải tổ chức Đại hội điểm một công đoàn cơ sở là vì cần phải có sự thống nhất một mẫu chung cho việc tổ chức đại hội công đoàn ở cơ sở; do đa số các đồng chí Ban Chấp hành công đoàn cơ sở đều kiêm nhiệm, không có nhiều thời gian để nghiên cứu quy trình tổ chức đại hội công đoàn của đơn vị. Việc làm này rất có ý nghĩa, vừa là cung cấp cách thức tổ chức nhưng cũng mang tính cầm tay chỉ việc cho cán bộ công đoàn tại cơ sở, nhằm giúp công đoàn cơ sở trực thuộc nắm rõ các yêu cầu và cách thức tổ chức đại hội, giúp giảm bớt sự lúng túng trong công tác chuẩn bị.

Mặt khác do đặc thù của Viện Phim Việt Nam còn có chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh nên Đại hội công đoàn của Viện Phim Việt Nam sẽ diễn ra song song hai hình thức trực tiếp và trực tuyến, điểm cầu Hà Nội sẽ kết nối với điểm cầu ở TPHCM. Vì vậy, tổ chức đại hội điểm ở Viện Phim Việt Nam sẽ có nhiều điều kiện thuận lợi để các công đoàn cấp cơ sở đến dự có thể tham khảo, nghiên cứu và học tập để thực hiện Đại hội ở đơn vị mình.

Một yếu tố quan trọng để Đại hội Công đoàn Viện Phim Việt Nam là đại hội điểm vì Công đoàn Viện Phim Việt Nam đã thực hiện công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý công đoàn Viện và đã được Công đoàn Bộ VHTTDL phê duyệt từ tháng 12/2022; đồng thời Công đoàn Viện Phim Việt Nam đã xây dựng đề án nhân sự Ban chấp hành, ủy ban kiểm tra khóa mới được Đảng ủy Viện nhất trí.

Công đoàn Bộ VHTTDL tổ chức Đại hội điểm Công đoàn cơ sở Viện Phim Việt Nam - Ảnh 2.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu ban chấp hành khóa mới

Tại đại hội, các đại biểu đã nghe Báo cáo tổng kết của Ban Chấp hành Công đoàn Phim Việt Nam khóa XIX, nhiệm kỳ 2017- 2023 và phương hướng, nhiệm vụ hoạt động Công đoàn khóa XX nhiệm kỳ 2023-2028. Nhiệm kỳ 2017-2023, hoạt động Công đoàn Viện Phim Việt Nam đã bám sát chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn; bám sát nhiệm vụ trọng tâm của Viện và của Công đoàn Bộ VHTTDL; động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tuyên truyền giáo dục vận động đoàn viên thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và toàn ngành. Nhiều hoạt động đã mang lại lợi ích cho cơ quan, đơn vị và cho đoàn viên công đoàn; góp phần nâng cao uy tín, vị thế của tổ chức công đoàn trong tình hình hiện nay.

Sau khi đánh giá tổng kết hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2023, Ban chấp hành Công đoàn đề ra những phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2023-2028: Nâng cao hiệu quả chức năng đại diện, chăm lo bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên người lao động; tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền giáo dục; nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần yêu nước, hiểu biết pháp luật, trách nhiệm thực thi công vụ; tích cực tham gia cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực.

Tiếp tục củng cố tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động; nâng cao năng lực cán bộ công đoàn, xây dựng đội ngũ công đoàn trách nhiệm, bản lĩnh , trí tuệ, gương mẫu, chuyên nghiệp, tận tụy; có khả năng tập hợp thu hút viên chức, người lao động vào tổ chức Công đoàn Việt Nam, xây dựng Công đoàn Viện vững mạnh. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Công đoàn Bộ VHTTDL tổ chức Đại hội điểm Công đoàn cơ sở Viện Phim Việt Nam - Ảnh 3.

Phó Chủ tịch Phụ trách Công đoàn Bộ VHTTDL Trần Huy Toản phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch Phụ trách Công đoàn Bộ VHTTDL Trần Huy Toản đã ghi nhận và biểu dương những thành tích của Công đoàn Viện Phim Việt Nam đã đạt được trong nhiệm kỳ 2017 - 2023. Đồng chí cũng có những ý kiến đóng góp về phương hướng hoạt động và chỉ ra những điểm cần cố gắng cho Công đoàn Viện Phim Việt Nam trong nhiệm kì tới. Cụ thể trong thời gian tới Công đoàn Viện Phim Việt Nam cần thực hiện tốt một số nội dung sau:

Trước hết, cần tiếp tục phát huy vai trò của mình trong việc nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, CBCCVCLĐ tin tưởng và thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn; chương trình, kế hoạch công tác, nhiệm vụ chính trị của Viện Phim Việt Nam.

Hai là, tiếp tục nghiên cứu, cụ thể hóa đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị về "Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới" vào thực tiễn hoạt động công đoàn. Triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII, XIII về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng" gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trong đoàn viên, CBCCVBCLĐ góp phần đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, củng cố niềm tin của đoàn viên, CBCCVCLĐ vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền và hoạt động của các cấp công đoàn.

Ba là, phát huy hơn nữa vị trí, vai trò, trách nhiệm của công đoàn trong tham gia quản lý cơ quan, đơn vị; Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong cơ quan, đơn vị, tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến đoàn viên và người lao động. Thực hiện tốt chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động thông qua tổ chức đối thoại với lãnh đạo cơ quan, đơn vị, tham gia có hiệu quả vào các hội đồng lương, khen thưởng, kỷ luật, tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ của Viện Phim Việt Nam.

Bốn là, Đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động do các cấp, các ngành và tổ chức công đoàn phát động như: "Cán bộ, Viên chức, lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở"; "Tham mưu giỏi, phục vụ tốt"; "Lao động giỏi, Lao động sáng tạo", "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"; "Xây dựng cơ quan văn hóa, ngày làm việc 8 giờ chất lượng, hiệu quả", "Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực"; xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức "Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo" gắn với các phong trào thi đua do cơ quan, đơn vị phát động, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Bộ VHTTDL.

Năm là, Công đoàn Viện Phim Việt Nam cần tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động để hoạt động công đoàn thiết thực hơn nữa thu hút đông đảo đoàn viên, CBCCVCLĐ tham gia, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tiễn và nhiệm vụ của mỗi đơn vị; Tăng cường công tác tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn cho đội ngũ cán bộ công đoàn tại đơn vị. Duy trì và đẩy mạnh công tác kiểm tra, nữ công, tài chính công đoàn.

Sáu là, chủ động phối hợp với lãnh đạo đơn vị tổ chức tốt hội nghị CBCCVC; vận động đoàn viên CBCCVCLĐ thực hiện tốt nội quy, quy chế, kỷ luật lao động của cơ quan; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, CBCCVCLĐ. Tham mưu, đề xuất với lãnh đạo cơ quan có biện pháp giải quyết, nhất là những vấn đề liên quan đến tinh giản biên chế, điều kiện đời sống, làm việc, đào tạo, đề bạt, bổ nhiệm, nâng lương, nâng ngạch …Tăng cường trao đổi kinh nghiệm hoạt động với các công đoàn bạn, phối hợp với Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh của đơn vị để tạo sức mạnh tổng hợp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mỗi tổ chức.

Bảy là, một nhiệm vụ rất quan trọng của đại hội là sẽ bầu ban chấp hành công đoàn khóa mới, tôi tin tưởng rằng, với trách nhiệm của mình, đại hội sẽ dân chủ thảo luận, lựa chọn những đồng chí có nhiệt tình, có tâm huyết, có năng lực và có điều kiện hoạt động công đoàn, đảm bảo cơ cấu, điều kiện, tiêu chuẩn tham gia ban chấp hành khóa mới, đảm bảo có kế thừa và phát triển.

Công đoàn Bộ VHTTDL tổ chức Đại hội điểm Công đoàn cơ sở Viện Phim Việt Nam - Ảnh 4.

Phó Chủ tịch Phụ trách Công đoàn Bộ VHTTDL Trần Huy Toản tặng hoa chúc mừng ban chấp hành công đoàn Viện Phim Việt Nam khóa XX

Đại hội đã dân chủ thảo luận và nhất trí thông qua báo cáo của ban chấp hành công đoàn Viện Phim Việt Nam khóa XIX về đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2017-2023; phương hướng, nhiệm vụ của công đoàn Viện Phim Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028. Đại hội đã bầu ban chấp hành công đoàn Viện Phim Việt Nam khóa XX gồm 7 đồng chí: Đan Quang Dũng, Nguyễn Thị Thúy Hà, Nguyễn Ngọc Hạnh, Lê Thị Như Quỳnh, Nguyễn Thu Trinh, Nguyễn Anh Tuấn, Tạ Đình Ước. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu Công đoàn Viện Phim Việt Nam gồm 04 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết mang tiếng nói và nguyện vọng của cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên Công đoàn Viện Phim Việt Nam đi dự đại hội đại biểu Công đoàn Bộ VHTTDL lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028.

Tin, ảnh Thủy Bích

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×