Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Công đoàn Bộ VHTTDL tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam

04/10/2018 | 13:48

Nhân kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, chào mừng các Ngày lễ lớn của đất nước, chào mừng 70 năm Ngày truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, chào mừng thành công Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Công đoàn Bộ có kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm năm 2018.

Cụ thể, Ban Thường vụ, Ban Nữ công Công đoàn Bộ hướng dẫn các công đoàn trực thuộc Công đoàn Bộ và Trưởng khối công đoàn tập trung thực hiện 5 nội dung chính: Tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, khơi dậy niềm tự hào, phát huy truyền thống, phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam, đặc biệt là vai trò của người phụ nữ Việt Nam trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, vai trò của phụ nữ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và cuộc vận động “Học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền và tôn vinh những đóng góp của phụ nữ trên các lĩnh vực, góp phần nâng cao vị thế của người phụ nữ trong gia đình và xã hội.

Tăng cường việc tìm hiểu, nắm bắt tâm tư, hoàn cảnh của nữ cán bộ, công chức, viên chức, lao động, nhất là những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để kịp thời đề xuất có kế hoạch chăm lo.

Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong nữ cán bộ, công chức, viên chức lao động về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Nghị quyết Công đoàn về lao động nữ và công tác giới.

Buổi nói chuyện chuyên đề: Công tác phụ nữ và cán bộ nữ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước năm 2017 của Công đoàn Bộ. Ảnh minh họa/ Minh Khánh

 

Để thực hiện 5 nội dung trên, Công đoàn Bộ sẽ tổ chức Mít tinh, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm hoạt động công đoàn cho các đồng chí Chủ tịch, các đồng chí phụ trách nữ công công đoàn cơ sở, thời gian (dự kiến) là ngày 19/10/2018.

Các Khối công đoàn căn cứ vào điều kiện của từng Khối, lựa chọn các nội dung thiết thực để tổ chức các hoạt động cho phù hợp.

Các công đoàn trực thuộc tùy theo đặc điểm, điều kiện của đơn vị, chủ động xây dựng kế hoạch, báo cáo lãnh đạo đơn vị quan tâm tạo điều kiện để tổ chức các hoạt động có ý nghĩa, thiết thực và hiệu quả.

Sau khi tổ chức thực hiện các hoạt động kỷ niệm, công đoàn cơ sở báo cáo kết quả về Văn phòng Công đoàn Bộ trước ngày 10/11/2018.

Võ Vân

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×