Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Công đoàn Bộ VHTTDL: Một năm Kỷ cương, sáng tạo, trách nhiệm và văn minh

07/02/2018 | 14:30

Công đoàn Bộ VHTTDL đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và công tác chuyên môn của năm 2017 với tinh thần kỷ cương, sáng tạo, trách nhiệm và văn minh.

Bám sát kế hoạch hoạt động năm 2017 của Công đoàn Viên chức Việt Nam để xây dựng phương hướng hoạt động của Công đoàn Bộ năm 2017, trong năm 2017 đoàn viên Bộ VHTTDL đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và công tác chuyên môn với chủ đề trọng tâm là “Năm Kỷ luật, kỷ cương trong lao động và thực thi công vụ”.

Theo ông Nguyễn Tuấn Linh – Chủ tịch Công đoàn Bộ VHTTDL, năm 2017 Công đoàn Bộ đã hoàn thành được 9 nhiệm vụ, gồm: Tham gia xây dựng chính sách pháp luật, kiểm tra, giám sát, bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động; Thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ CBCCVCLĐ; Thực hiện các phong trào thi đua yêu nước trong CBCCVCLĐ; Phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, bồi dưỡng cán bộ công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng; Triển khai thực hiện Kế hoạch của Công đoàn Viên chức Việt Nam về tổ chức Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội V Công đoàn Viên chức Việt Nam và Đại hội XII công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023; Hoạt động nữ công và phong trào nữ CBCCVCLĐ; Công tác kiểm tra và hoạt động của Ủy ban Kiểm tra; Các hoạt động khác như công tác cải cách hành chính, công tác thông tin báo cáo…

Trong đó, công tác tham gia xây dựng chính sách pháp luật, kiểm tra, giám sát, bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động luôn được chú trọng, Công đoàn Bộ thường xuyên chỉ đạo các công đoàn trực thuộc nghiên cứu các văn bản, pháp luật liên quan đến chế độ và thực hiện các văn bản pháp luật liên quan đến chế độ chính sách đối với người lao động. Bên cạnh đó, Công đoàn Bộ thường xuyên chỉ đạo các công đoàn cơ sở xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở theo Nghị quyết số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ và Thông tư số 01/2016/TT-BVN ngày 13/1/2016 của Bộ Nội vụ,

Công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ CBCCVCLĐ được thực hiện rất tốt với nội dung thi đua của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch: “ Kỷ cương, sáng tạo, trách nhiệm và văn minh”. Các công đoàn cơ sở trực thuộc tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng; thực hiện Nghị quyết trung ương 4 ( khóa XII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2016, Triển khai nhiệm vụ và Phát động thi đua năm 2017, Công đoàn Bộ vinh dự được đón nhận Cờ thi đua xuất sắc năm 2016 của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam; đồng thời vinh danh 3 tập thể và 2 cá nhân được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen; 5 tập thể được Công đoàn Viên chức Việt Nam tặng Cờ thi đua; 23 tập thể và 51 cá nhân được Công đoàn Viên chức Việt Nam tặng Bằng khen. Công đoàn Bộ công nhận danh hiệu Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc 40 tập thể và tặng Giấy khen cho 13 tập thể và 148 cá nhân. Những kết quả trên là minh chứng rõ nét việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước trong CBCCVCLĐ của công đoàn Bộ trong năm vừa qua.

Công đoàn Bộ luôn chú trọng đến công tác bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng công tác cho cán bộ công đoàn các cơ sở. Thường xuyên chú ý tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; chỉ đạo các công đoàn trực thuộc giáo dục chính trị, tư tưởng, giúp đỡ, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng bồi dưỡng, kết nạp. Trong năm 2017 đã có hơn 100 đoàn viên công đoàn ưu tú được kết nạp vào Đảng.

Công đoàn Bộ đã nghiêm túc triển khai Kế hoạch của Công đoàn Viên chức Việt Nam về tổ chức đại hội công đoàn các cấp; xây dựng và ban hành Kế hoạch tổ chức đại hội công đoàn cơ sở trực thuộc tiến tới Đại hội lần thứ III Công đoàn Bộ nhiệm kỳ 2017-2022. Thực hiện thành công Đại hội III Công đoàn Bộ, nhiệm kỳ 2017-2022. Sau Đại hội, Công đoàn Bộ tổ chức Hội nghị lần thứ Nhất Ban Chấp hành để kiện toàn tổ chức lãnh đạo Công đoàn Bộ VHTTDL. Hội nghị đã bầu ra Ban Thường vụ gồm 7 đồng chí, Ủy ban Kiểm tra gồm 7 đồng chí.

Hoạt động Nữ công và phong trào Nữ công được CBCCVCLĐ nhiệt tình hưởng ứng với phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Công đoàn Bộ cũng phối hợp cùng các đơn vị tổ chức nhiều hoạt động chào mừng các ngày lễ, các ngày kỷ niệm. Tổ chức gặp mặt, tuyên dương, trao thưởng 90 con cán bộ, đoàn viên công đoàn các đơn vị trực thuộc đạt học sinh giỏi cấp Quận, Thành phố, Quốc tế năm học 2016-2017.

Công tác thu chi tài chính và quản lý ngân sách công đoàn được thực hiện theo đúng Quy định của Nhà nước và của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Trong năm 2017, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Bộ đã tiến hành kiểm tra 7 công đoàn cơ sở về việc thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Một trong những nội dung trọng tâm là kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại đơn vị, thông qua kiểm tra đánh giá đúng chất lượng tổ chức công đoàn, những ưu điểm, khuyết điểm trong việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn đơn vị.

Các hoạt động khác như công tác cải cách hành chính, công tác thông tin báo cáo, chế độ hội họp đều được triển khai thực hiện đúng quy định, quy chế.

Mặc dù 9 nhiệm vụ của năm 2017 đã được Công đoàn Bộ VHTTDL hoàn thành tốt, song theo ông Nguyễn Tuấn Linh – Chủ tịch Công đoàn Bộ thì vẫn còn đó một số hạn chế như: Một số  công đoàn trực thuộc chưa xây dựng được quy chế phối hợp giữa công đoàn với chính quyền, vì vậy khi thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả không cao, chưa phát huy hết vai trò của công đoàn trong việc tham gia quản lý cơ quan, đơn vị; Công tác tuyên truyền giáo dục đoàn viên thực hiện chưa thường xuyên, việc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức ở một số đơn vị còn mang tính hình thức; Tài chính công đoàn thực hiện còn chậm, nhiều công đoàn cơ sở chưa đảm bảo kịp thời trích nộp 2% lên Công đoàn Bộ; Công tác báo cáo định kỳ nhiều đơn vị còn nộp chậm.

Tuy nhiên, qua thực tế các hoạt động năm 2017 có thể thấy hầu hết công đoàn trực thuộc đã tích cực triển khai các hoạt động, hưởng ứng chỉ đạo công đoàn cấp trên. Nhiều hoạt động ở cơ sở đã mang lại lợi ích thiết thực cho cơ quan, đơn vị và cho đoàn viên công đoàn; góp phần nâng cao uy tín, vị thế của tổ chức công đoàn hiện nay./.

Lan Hương

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×