Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Cơ hội và thách thức cho các giá trị di sản văn hóa

01/12/2018 | 09:30

Hội thảo quốc tế “Hội nhập quốc tế về bảo tồn - Cơ hội và thách thức cho các giá trị di sản văn hóa” đã diễn ra vào ngày 30/11 tại Thành phố Hồ Chí Minh với sự tham gia của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, chuyên gia trong nước và quốc tế.

Các đại biểu tham dự Hội thảo. (Nguồn: Trường Đại học Văn hóa TP.Hồ Chí Minh)

Theo thông tin từ Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh, tại Hội thảo, các đại biểu đã đi sâu phân tích và làm rõ các vấn đề về tính tất yếu, các cơ hội và thách thức của hội nhập quốc tế trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa; sự đa dạng của các phương pháp tiếp cận trong bảo tồn di sản văn hóa của các vùng, các quốc gia và tổ chức; xây dựng sự hợp tác hiệu quả và hội nhập quốc tế giữa các tổ chức di sản; định hình các cơ chế hợp tác; xây dựng các phương pháp hợp tác sáng tạo và bền vững để ứng phó với những thách thức toàn cầu trong bảo tồn di sản; các giải pháp; kinh nghiệm của một số quốc gia, tổ chức trong việc hội nhập quốc tế về bảo vệ và phát huy hiệu quả giá trị di sản văn hóa.

Với hơn 125 bài tham luận được gửi tới, Hội thảo đã góp phần đưa ra cách nhìn nhận khách quan; đồng thời đặt ra các vấn đề trong quá trình hội nhập và phát huy giá trị di sản văn hóa trong bối cảnh hiện nay.

Hội thảo do Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Khoa học Xã hội vùng Nam Bộ và Trung tâm Quốc tế về Nghiên cứu Bảo tồn và Bảo quản các tài sản văn hóa (ICCROM) phối hợp tổ chức.

Hằng Đinh (t/h)

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×